Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 29. november 2018

Så vi igang i bestyrelsen

Sted Listrup

Fremmødte Mette, Per, Alex og Jesper. Afbud Martin.

 1. Sporkonference i Præstø  24. og 25. november. Vi deltog med Per og Alex. Afbud fra Kurt grundet sygdom. 70 deltagere. Praktisk sporbyg i Fruens Plantage i Næstved. Sportjek i Faksinge, oplagt spor til fællesture, kan køres af alle. Netværk med andre sporbyggere, bl.a. Ontrail.dk
 2. Kommende spordag Systofte søndag d. 9. december. Få samlet pumps sammen, reparation af sponsorskilt og nogle andre mindre opgaver. Per og Alex hekser et program. Begivenhed på Facebook bliver opdateret af Alex.
 3. Vintercup 15. december. Sikrer at broer ikke er glatte.
 4. Generalforsamlingen fastsat til d. 21. februar kl 19.00 på Lindeskovskolen. Begivenhed på FB oprettes ved v/jaaj . Lokale bestilles v/Per, bestilling af T-shirt v/Mette
 5. Tilskud fra Kommunen. Vi har modtaget kr. 27.500 fra Bosætningspuljen 2018 til vores drift. Kommunen kontaktes  (Jesper) med henblik på økonomisk tilskud til driften fremadrettet 
 6. Kassereren. Pt har vi plus på vores konto i vores nye bank, Arbejdernes Landsbank.
 7. Vignette 2019. Vi skal have planlagt ny Vignette så den er klar til Generalforsamlingen, diverse sponsorer kontaktes.
 8. Info fra Naturstyrelsen. Alex har haft kontakt med HC og de fik vendt nogle ting omkring Bangsebro Sporet om hvordan vi som brugere og de som ejer oplever hverdagen. Positiv dialog.
 9. Hamborgskoven v/Per. Skovfældningen tidligere i år og eventuel hegning af området ved Granathullet er gået lidt i stå. Forventligt sker der måske noget til foråret. Vi havde et godt løb i forbindelse med Vintercuppen 17. oktober med rekordtilmelding på 80 personer.
 10. Tiltag for 2019. Vi skal bruge energien i Systofte og vil tænke lidt større med tanke på at trække flere til Systofte.
 11. Eventuelt. Langærmet cykeltrøje er efterspurgt. Per følger op på priser mm. Næste møde 4. februar 2019

For referat jaaj


Bestyrelsesmøde 17. september 2018

Vi sidder i møde 🙂 , denne gang i Toreby

Fremmødte: Martin, Thomas Kaare, Per, Mette og Jesper

pkt 1  Drøftelse af en evt søgning af aktivitets-tilskud hos kommunen. Er det noget vi skal? Den vender vi senere. Umiddelbart kan vi ikke hente så meget i forhold til den administrative del det kræver.

pkt 2 Guldborgsund Kommune. Vi har 14/9 indtil videre fået afslag på ansøgning om penge til vedligeholdelse/lodsejerbetailing til vores spor. Vi skriver tilbage til kommunen for at høre hvad vi skal gøre fremadrettet for at få tildelt en eventuel fast økonomisk støtte herfra.

pkt 3  Kassereren: Vi har stadig plus på kontoen. Vi har netop modtaget kr. 5000 fra Johannes & Maren Larsens Mindelegat til opbygning af sporene. Tak. Vi skifter bank, nemlig fra Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank, da de har mere foreningsvenlige gebyrer. Samtidig har Arbejdernes Landsbank også tidligere været behjælpelig med støtte til foreningen i forbindelse med uddannelse. Vignettesalget er pt 140 stk, hvilket næsten er det vi havde håbet. Vi laver opslag på FB over at få lidt flere.

pkt 4 Spordag. Vi bliver nød til at flytte dagen til 7/10, da vi mangler en leder/planlægger til den oprindelige dag. På Bangsebrosporet skal vi have granitbelægning på forskellige steder, hvor der mangler og sporet skal trimmes (rives, blæses og klippes). Vi skal bl.a. bruges 2 frontlæssere.

pkt 5 Foreningens dag. Evaluering. Ikke det store besøg på standen. Vi vil overveje om det er noget vil skal deltage i fremadrettet. Trailstars festen, som blev aflyst. Vi har lyttet til stemningen hos folk og det virker som om Bike & Bål måske skal genoplives og dermed erstatte de 2 andre arrangementer.

pkt 6 Fremtidige spordage: antal, længde, motivation mm. Et emne vi vil drøfte henover vinteren. Muligvis en drejebog kan/kunne laves op til generalforsamlingen. Spordag/julehygge i Systofte Grusgrav 9. december. Varighed: formiddag.

pkt 7 Sporbyggerkonference og Camp på Bornholm. Vi melder 2 eller 3 personer på Sporkonference som foregår i Præstø i november.

pkt 8 Eventuelt. Fantastiske Fælleskaber: Vi har 10 pladser til LIVE-show i Holbæk, hvor vinderen afsløres.

Næste møde torsdag d. 29 november

referant JAAJ


Bestyrelsesmøde 6. august 2018

Fremmøde Martin, Mette, Per og Jesper 

Afbud Thomas og Alex Mødested Bøtø, Marielyst

pkt. 1 Kassereren. Lavvande i vores kasse. Indkøbsstop. Der er nok til kommende og kendte regninger. Vores bankforbindelse har meddelt øgede gebyrer og det undersøges om vi skal skifte bank.

pkt. 2  Spordage. 26/8 i Systofte. Program for dagen er lagt på Facebook.

pkt. 3 Foreningens Dag 8/9  på Torvet i Nykøbing F. er vi tilmeldt og der bliver lagt begivenhed op på Facebook. Samme dag har vi Fest på Dr.Emil, Marielyst. Der ér allerede en begivenhed på denne.

pkt. 4 Projekt Åhaven, som vi er en del af. Guldborgsund Kommune har spurgt om vi vil være med i et kommende projekt med anlægelse af mtb spor v/Åhaverne. Man er igang med at søge penge hos fonde, så der går nok lidt tid endnu.

pkt 5 Eventuelt. Vi har fået en forespørgsel fra et firma omkring et mtb arrangement primo september. Næste møde 17/9 kl. 1900.

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

 

På Marielyst

Deltagere: Per, Mette, Jesper, Thomas Kaare Rasmussen (stand-in for Alex, som pt er i Trysil), afbud Martin

 1. Status vores spor: Hamborgskoven: vi har talt med Rune, skovfogeden ang. kommende hegn omkring det ryddede areal ved granathullet. Vi afventer besked. Bangsebro skoven: 27. maj afholdt vi spordag med færdiggørelse af pumptrack. Vi var ikke så mange, men effektivt hold som blev færdige. 16 personer deltog. Der mangler stadig en del toplag på sporet rundt. Systofte Grusgrav: Bjørup Sporet og Crossbanen er ryddet for ukrudt, hvilket 8 frivillige klarede mandag d. 5. juni. Kæmpe arbejde, som desværre er nødvendigt for at køre sporet, og vi er nødt til at fortsætte på resten af sporet.
 2. Kassereren. Vi har haft et stort træk på kontoen grundet spordage i Bangsebroskoven, hvor der har været brugt grus og en her del maskinleje. Salg af Vignetter pt 94 stk.  Grundet vi er blevet en folkeoplyst forening stilles forslag fra Thomas om vi registrerer de børn, der har fået vignette i forhold til at søge penge til arrangementer.
 3. NYT MTB-spor ved engområdet nær Åhaverne. Vi har fået en forespørgsel om en muligt nyt spor i forbindelse med et sø-projekt, som er på tegnebrættet hos Guldborgsund Kommune. Vi vil selvfølgelig gerne være med på dette, såfremt det bliver aktuelt. Mette svare kommunen.
 4. Person-dataloven er over os og dette bliver vi nødt til at sætte os ind i og lave nogle set-ups for dette. 
 5. Kommende spordage: 14/6 Minispordag Systofte, ukrudt 2.del. Søndag d, 26. august Systofte.Søndag d  30. september Bangsebro, Toplag
 6. Eventuelt. Næste møde 6. august

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Samlet bestyrelse til dagens møde

 

Vores første private donation. Tusind Tak 🙂

 

Vores Mobile Pay

På Cafe Trekanten Nykøbing F.

Hele bestyrelsen fremmødt, dvs Martin, Per, Alex, Mette og Jesper

 1. Kommende spordag i Bangsebroskoven den 27. maj. Teknik-banen skal færdiggøres.Der er bestilt materialer. 1-2 stk frontlæssere bestilles/er bestilt. Vi skal bruge 10-15 frivillige. Opslag på Facebook 
 2. TV optagelse (TV2) i Hamborgskoven 15/5 efter vores nominering til Fantastiske Fællesskaber. Der er arrangeret lidt værktøj mm. samt lagt opslag på MTB Falster 
 3. Kassereren:  Beholdningen stadigvæk intakt og der er penge til næste spordag. Pt solgte Vignetter ca. 75 stk. Vi har modtaget vores første private donation på kr. 500,00 på Mobile Pay. Tak for det 🙂 
 4. Turistbrochure er på vej. Mathias og Tina har samlet sponsorer som kan dække omkostningerne. Er på vej i trykken. 3000 stk i første oplag. Skal ud at ligge i turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, cykelforretninger og sponserer iøvrigt.
 5. Hamborgskoven: Vi går og venter på der bliver sat hegn op ved det ryddede stykke ved Granathullet. Vi tager kontakt til skovfogeden, så vi måske kan påvirke placeringen af dette hegn, samt hvornår vi skal have nogle køreriste klar til at passere hegnet. Sporet er farbart efter Per  har ryddet i week-enden. Branden i skoven idag har ikke påvirket sporet – heldigvis.
 6. Systofte Grusgrav: Ukrudt og græs gror vældigt. Vandet er stigende i bunden. Der arbejdes på at lave et hold eller to som kan stå for at få holdt dette nede. Per finder dato og slår op på Facebook.
 7. Guldborgsund Kommune: Vi skal have kontaktet kommunen efter vi er blevet folkeoplyst forening. Vi har tidligere indleveret budget for vores årlige faste udgifter. Jesper tager kontakt.
 8. Eventuelt: Vi sender Alex til Norge de næste måneder, hvorfor vi indkalder suppleant (Anders Olsen/Thomas Kaare Rasmussen) i denne periode. Alex skal til Trysil og bygge mountainbikespor. God tur herfra. Sikke en oplevelse 🙂 

 

Ny dato for møde 7. juni.

For referat jaaj