Støt os på Mobil Pay

Er du turist, lokal eller uden Vignette og har benyttet vores spor, så har du mulighed for at hjælpe os sporbyggere med et bidrag. Kr 10,00 eller kr. 150,00 eller mere. Du bestemmer. Sporene kommer jo ikke af sig selv 🙂


Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

 

På Marielyst

Deltagere: Per, Mette, Jesper, Thomas Kaare Rasmussen (stand-in for Alex, som pt er i Trysil), afbud Martin

 1. Status vores spor: Hamborgskoven: vi har talt med Rune, skovfogeden ang. kommende hegn omkring det ryddede areal ved granathullet. Vi afventer besked. Bangsebro skoven: 27. maj afholdt vi spordag med færdiggørelse af pumptrack. Vi var ikke så mange, men effektivt hold som blev færdige. 16 personer deltog. Der mangler stadig en del toplag på sporet rundt. Systofte Grusgrav: Bjørup Sporet og Crossbanen er ryddet for ukrudt, hvilket 8 frivillige klarede mandag d. 5. juni. Kæmpe arbejde, som desværre er nødvendigt for at køre sporet, og vi er nødt til at fortsætte på resten af sporet.
 2. Kassereren. Vi har haft et stort træk på kontoen grundet spordage i Bangsebroskoven, hvor der har været brugt grus og en her del maskinleje. Salg af Vignetter pt 94 stk.  Grundet vi er blevet en folkeoplyst forening stilles forslag fra Thomas om vi registrerer de børn, der har fået vignette i forhold til at søge penge til arrangementer.
 3. NYT MTB-spor ved engområdet nær Åhaverne. Vi har fået en forespørgsel om en muligt nyt spor i forbindelse med et sø-projekt, som er på tegnebrættet hos Guldborgsund Kommune. Vi vil selvfølgelig gerne være med på dette, såfremt det bliver aktuelt. Mette svare kommunen.
 4. Person-dataloven er over os og dette bliver vi nødt til at sætte os ind i og lave nogle set-ups for dette. 
 5. Kommende spordage: 14/6 Minispordag Systofte, ukrudt 2.del. Søndag d, 26. august Systofte.Søndag d  30. september Bangsebro, Toplag
 6. Eventuelt. Næste møde 6. august

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Samlet bestyrelse til dagens møde

 

Vores første private donation. Tusind Tak 🙂

 

Vores Mobile Pay

På Cafe Trekanten Nykøbing F.

Hele bestyrelsen fremmødt, dvs Martin, Per, Alex, Mette og Jesper

 1. Kommende spordag i Bangsebroskoven den 27. maj. Teknik-banen skal færdiggøres.Der er bestilt materialer. 1-2 stk frontlæssere bestilles/er bestilt. Vi skal bruge 10-15 frivillige. Opslag på Facebook 
 2. TV optagelse (TV2) i Hamborgskoven 15/5 efter vores nominering til Fantastiske Fællesskaber. Der er arrangeret lidt værktøj mm. samt lagt opslag på MTB Falster 
 3. Kassereren:  Beholdningen stadigvæk intakt og der er penge til næste spordag. Pt solgte Vignetter ca. 75 stk. Vi har modtaget vores første private donation på kr. 500,00 på Mobile Pay. Tak for det 🙂 
 4. Turistbrochure er på vej. Mathias og Tina har samlet sponsorer som kan dække omkostningerne. Er på vej i trykken. 3000 stk i første oplag. Skal ud at ligge i turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, cykelforretninger og sponserer iøvrigt.
 5. Hamborgskoven: Vi går og venter på der bliver sat hegn op ved det ryddede stykke ved Granathullet. Vi tager kontakt til skovfogeden, så vi måske kan påvirke placeringen af dette hegn, samt hvornår vi skal have nogle køreriste klar til at passere hegnet. Sporet er farbart efter Per  har ryddet i week-enden. Branden i skoven idag har ikke påvirket sporet – heldigvis.
 6. Systofte Grusgrav: Ukrudt og græs gror vældigt. Vandet er stigende i bunden. Der arbejdes på at lave et hold eller to som kan stå for at få holdt dette nede. Per finder dato og slår op på Facebook.
 7. Guldborgsund Kommune: Vi skal have kontaktet kommunen efter vi er blevet folkeoplyst forening. Vi har tidligere indleveret budget for vores årlige faste udgifter. Jesper tager kontakt.
 8. Eventuelt: Vi sender Alex til Norge de næste måneder, hvorfor vi indkalder suppleant (Anders Olsen/Thomas Kaare Rasmussen) i denne periode. Alex skal til Trysil og bygge mountainbikespor. God tur herfra. Sikke en oplevelse 🙂 

 

Ny dato for møde 7. juni.

For referat jaaj


Spordag Bangsebro Skoven 22. april 2018

Fantastisk veloverstået spordag. 😀
Frivilligheden har virkelig sat sit aftryk i skoven, hvor 23 sporbyggere var med til at gøre det endnu sjovere at køre MTB på Falster. Der er lavet et kæmpe arbejde med formning af 100 tons råjord inde midt i skoven, til vores nye pumptrack bane !😀 Der har også været aktivitet på hoved sporet, hvor ca. 500 m. spor er gjort mere spændende med små tilvalg til hop, drop og oplagte sving. Der er brugt mange sten og kørt toplag på hele sporet !😀 Sporet er også nyrevet😀 Så kom endelig ud og give den gas!
Trailstars takker for en super dejlig dag i Bangsebroskoven.
Ses vi til næste spordag d. 27. Maj 2018, hvor vi forventer at blive færdig med projekt pumptrack 2018 ?

 Se mere på Facebook


Rabataftale F10 Finans

Er du medlem af Trailstars Falster kan du få rabat på et økonomitjek. F10 Finans – Nykøbing F.

Et økonomitjek er en seriøs gennemgang af hele din økonomi på kryds og tværs af dine aftaler

med bank, pension, investering, realkredit og forsikring.

 

Se aftalen her.

Kenneth Strange, som også er medlem af Trailstars Falster og ivrig sporbygger er kommet med dette tilbud, som kan komme dig og Trailstars Falster til gode.

Kenneth Strange F10 Finans

 

 


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

 1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
 2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
 3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
 4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
 5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
 6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
 7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj


Spordag i Hamborgskoven 2. april 2018

VELLYKKET SPORDAG I SNEEN MED FULD SOL 🌞

Det var ingen hindring for de 25 friske sporbyggere, som mødte op, at Hamborgskoven var klædt i hvidt!
Væltede træer er flytte fra sporet.
Broer er renoveret og fornyet.
Våde områder fik stenbelægning og toplag med grus. Hyggen var i fokus som altid 😉
Nu vil vind og vejr sørge for resten og vi beder alle brugere om at lade sporet få fred. Det er absolut vigtigt, at der ikke køres på sporet, når det er vådt som nu


Bestyrelsesmøde 3. marts 2018

Hele bestyrelsen fremmødt på Strandboulevarden. Mette, Per, Alex, Martin og Jesper

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand : Martin Busk

Næstformand : Per Hovdreng Lise

Kasserer: Mette Aarslew-Jensen

Medlemmer: Alex Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen

 1. Mette og Martin har deltaget i Guldborgsund Kommunes informationsmøde angående puljer, som man kan søge i kommunalt regi.
 2. Kassereren: pt solgt 30 vignetter ´18.  Plus på bankkontoen. Dvs fakturaer udsendt til sponsorer.
 3. Ansøgning om at blive folkeoplyst forening bliver sat igang ud fra vores reviderede vedtægter.
 4. Kommende arrangementer:

Foreningernes dag 8/9 hvor vi påtænker at deltage

Bike&Bål ændres måske til infodag i August

Fest på Marielyst istedet for Bike&Bål 8/9

Åbning af Pumptrack i Bangsebro juni?

 1. Kommende spordage:

Mandag d. 2. april Hamborgskoven

Søndag d. 22. april Bangsebro

Søndag d. 27. maj Bangsebro

 1. Eventuelt. Mulige sponsorer og  fonde blev drøftet. Sociale medier blev vendt.

For referat JAAJ