Jagtsæson i Hamborgskoven

Ejeren af Hamborgskoven har meddelt os følgende datoer for jagt i skoven:

28/10 2018
11/11 2018
25/11 2018
16/12 2018
30/12 2018
13/1 2019
27/1 2019

Venligst respekter dette. Vi henviser til vores øvrige spor i Systofte og Bangsebro.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, står, græs, himmel, friluftsliv og natur

Turisterne indfinder sig

Vi har netop modtaget mail fra Sydtyskland. Klaus og hans familie har netop holdt ferie på Marielyst og har i den forbindelse været på sporet i Systofte, som de iøvrigt roser meget😀VI har spurgt dem hvordan de fandt Trailstars Falster. Via google inden de tog hjemmefra og så via Marielyst Turistinformation hvor de hentede vores nye turistbrochure. God historie👍👍🚵‍♂️🚵‍♀️

Se turistbrochuren her


Bestyrelsesmøde

Vi sidder i møde 🙂 , denne gang i Toreby

Fremmødte: Martin, Thomas Kaare, Per, Mette og Jesper

pkt 1  Drøftelse af en evt søgning af aktivitets-tilskud hos kommunen. Er det noget vi skal? Den vender vi senere. Umiddelbart kan vi ikke hente så meget i forhold til den administrative del det kræver.

pkt 2 Guldborgsund Kommune. Vi har 14/9 indtil videre fået afslag på ansøgning om penge til vedligeholdelse/lodsejerbetailing til vores spor. Vi skriver tilbage til kommunen for at høre hvad vi skal gøre fremadrettet for at få tildelt en eventuel fast økonomisk støtte herfra.

pkt 3  Kassereren: Vi har stadig plus på kontoen. Vi har netop modtaget kr. 5000 fra Johannes & Maren Larsens Mindelegat til opbygning af sporene. Tak. Vi skifter bank, nemlig fra Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank, da de har mere foreningsvenlige gebyrer. Samtidig har Arbejdernes Landsbank også tidligere været behjælpelig med støtte til foreningen i forbindelse med uddannelse. Vignettesalget er pt 140 stk, hvilket næsten er det vi havde håbet. Vi laver opslag på FB over at få lidt flere.

pkt 4 Spordag. Vi bliver nød til at flytte dagen til 7/10, da vi mangler en leder/planlægger til den oprindelige dag. På Bangsebrosporet skal vi have granitbelægning på forskellige steder, hvor der mangler og sporet skal trimmes (rives, blæses og klippes). Vi skal bl.a. bruges 2 frontlæssere.

pkt 5 Foreningens dag. Evaluering. Ikke det store besøg på standen. Vi vil overveje om det er noget vil skal deltage i fremadrettet. Trailstars festen, som blev aflyst. Vi har lyttet til stemningen hos folk og det virker som om Bike & Bål måske skal genoplives og dermed erstatte de 2 andre arrangementer.

pkt 6 Fremtidige spordage: antal, længde, motivation mm. Et emne vi vil drøfte henover vinteren. Muligvis en drejebog kan/kunne laves op til generalforsamlingen. Spordag/julehygge i Systofte Grusgrav 9. december. Varighed: formiddag.

pkt 7 Sporbyggerkonference og Camp på Bornholm. Vi melder 2 eller 3 personer på Sporkonference som foregår i Præstø i november.

pkt 8 Eventuelt. Fantastiske Fælleskaber: Vi har 10 pladser til LIVE-show i Holbæk, hvor vinderen afsløres.

Næste møde torsdag d. 29 november

referant JAAJ