Bestyrelsesmøde 6. august 2018

Fremmøde Martin, Mette, Per og Jesper 

Afbud Thomas og Alex Mødested Bøtø, Marielyst

pkt. 1 Kassereren. Lavvande i vores kasse. Indkøbsstop. Der er nok til kommende og kendte regninger. Vores bankforbindelse har meddelt øgede gebyrer og det undersøges om vi skal skifte bank.

pkt. 2  Spordage. 26/8 i Systofte. Program for dagen er lagt på Facebook.

pkt. 3 Foreningens Dag 8/9  på Torvet i Nykøbing F. er vi tilmeldt og der bliver lagt begivenhed op på Facebook. Samme dag har vi Fest på Dr.Emil, Marielyst. Der ér allerede en begivenhed på denne.

pkt. 4 Projekt Åhaven, som vi er en del af. Guldborgsund Kommune har spurgt om vi vil være med i et kommende projekt med anlægelse af mtb spor v/Åhaverne. Man er igang med at søge penge hos fonde, så der går nok lidt tid endnu.

pkt 5 Eventuelt. Vi har fået en forespørgsel fra et firma omkring et mtb arrangement primo september. Næste møde 17/9 kl. 1900.

for referat jaaj


Turistbrochure netop udkommet.

 

Kan også fås hos følgende:

Cyklebørsen i Nykøbing F.
Vulkan Cykler i Nykøbing F.

Larsson Cykler i Maribo
Storgaard Cykler i Nakskov

Byens Cykler i Vordingborg
Marielyst Turistforening på Marielyst

Danhostel Nykøbing Falster i Nykøbing F.
Østersøparken Camping på Bøtø, Marielyst

Ny Camping Marielyst på Sildstrup, Marielyst
Singletracker  (hent denne app og bliv orienteret på din mobil)

Ovennævnte har også været med til at finansiere herligheden. Stor TAK til alle.

 

 


Støt os på Mobil Pay

Er du turist, lokal eller uden Vignette og har benyttet vores spor, så har du mulighed for at hjælpe os sporbyggere med et bidrag. Kr 10,00 eller kr. 150,00 eller mere. Du bestemmer. Sporene kommer jo ikke af sig selv 🙂


Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

 

På Marielyst

Deltagere: Per, Mette, Jesper, Thomas Kaare Rasmussen (stand-in for Alex, som pt er i Trysil), afbud Martin

 1. Status vores spor: Hamborgskoven: vi har talt med Rune, skovfogeden ang. kommende hegn omkring det ryddede areal ved granathullet. Vi afventer besked. Bangsebro skoven: 27. maj afholdt vi spordag med færdiggørelse af pumptrack. Vi var ikke så mange, men effektivt hold som blev færdige. 16 personer deltog. Der mangler stadig en del toplag på sporet rundt. Systofte Grusgrav: Bjørup Sporet og Crossbanen er ryddet for ukrudt, hvilket 8 frivillige klarede mandag d. 5. juni. Kæmpe arbejde, som desværre er nødvendigt for at køre sporet, og vi er nødt til at fortsætte på resten af sporet.
 2. Kassereren. Vi har haft et stort træk på kontoen grundet spordage i Bangsebroskoven, hvor der har været brugt grus og en her del maskinleje. Salg af Vignetter pt 94 stk.  Grundet vi er blevet en folkeoplyst forening stilles forslag fra Thomas om vi registrerer de børn, der har fået vignette i forhold til at søge penge til arrangementer.
 3. NYT MTB-spor ved engområdet nær Åhaverne. Vi har fået en forespørgsel om en muligt nyt spor i forbindelse med et sø-projekt, som er på tegnebrættet hos Guldborgsund Kommune. Vi vil selvfølgelig gerne være med på dette, såfremt det bliver aktuelt. Mette svare kommunen.
 4. Person-dataloven er over os og dette bliver vi nødt til at sætte os ind i og lave nogle set-ups for dette. 
 5. Kommende spordage: 14/6 Minispordag Systofte, ukrudt 2.del. Søndag d, 26. august Systofte.Søndag d  30. september Bangsebro, Toplag
 6. Eventuelt. Næste møde 6. august

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Samlet bestyrelse til dagens møde

 

Vores første private donation. Tusind Tak 🙂

 

Vores Mobile Pay

På Cafe Trekanten Nykøbing F.

Hele bestyrelsen fremmødt, dvs Martin, Per, Alex, Mette og Jesper

 1. Kommende spordag i Bangsebroskoven den 27. maj. Teknik-banen skal færdiggøres.Der er bestilt materialer. 1-2 stk frontlæssere bestilles/er bestilt. Vi skal bruge 10-15 frivillige. Opslag på Facebook 
 2. TV optagelse (TV2) i Hamborgskoven 15/5 efter vores nominering til Fantastiske Fællesskaber. Der er arrangeret lidt værktøj mm. samt lagt opslag på MTB Falster 
 3. Kassereren:  Beholdningen stadigvæk intakt og der er penge til næste spordag. Pt solgte Vignetter ca. 75 stk. Vi har modtaget vores første private donation på kr. 500,00 på Mobile Pay. Tak for det 🙂 
 4. Turistbrochure er på vej. Mathias og Tina har samlet sponsorer som kan dække omkostningerne. Er på vej i trykken. 3000 stk i første oplag. Skal ud at ligge i turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, cykelforretninger og sponserer iøvrigt.
 5. Hamborgskoven: Vi går og venter på der bliver sat hegn op ved det ryddede stykke ved Granathullet. Vi tager kontakt til skovfogeden, så vi måske kan påvirke placeringen af dette hegn, samt hvornår vi skal have nogle køreriste klar til at passere hegnet. Sporet er farbart efter Per  har ryddet i week-enden. Branden i skoven idag har ikke påvirket sporet – heldigvis.
 6. Systofte Grusgrav: Ukrudt og græs gror vældigt. Vandet er stigende i bunden. Der arbejdes på at lave et hold eller to som kan stå for at få holdt dette nede. Per finder dato og slår op på Facebook.
 7. Guldborgsund Kommune: Vi skal have kontaktet kommunen efter vi er blevet folkeoplyst forening. Vi har tidligere indleveret budget for vores årlige faste udgifter. Jesper tager kontakt.
 8. Eventuelt: Vi sender Alex til Norge de næste måneder, hvorfor vi indkalder suppleant (Anders Olsen/Thomas Kaare Rasmussen) i denne periode. Alex skal til Trysil og bygge mountainbikespor. God tur herfra. Sikke en oplevelse 🙂 

 

Ny dato for møde 7. juni.

For referat jaaj


Spordag Bangsebro Skoven 22. april 2018

Fantastisk veloverstået spordag. 😀
Frivilligheden har virkelig sat sit aftryk i skoven, hvor 23 sporbyggere var med til at gøre det endnu sjovere at køre MTB på Falster. Der er lavet et kæmpe arbejde med formning af 100 tons råjord inde midt i skoven, til vores nye pumptrack bane !😀 Der har også været aktivitet på hoved sporet, hvor ca. 500 m. spor er gjort mere spændende med små tilvalg til hop, drop og oplagte sving. Der er brugt mange sten og kørt toplag på hele sporet !😀 Sporet er også nyrevet😀 Så kom endelig ud og give den gas!
Trailstars takker for en super dejlig dag i Bangsebroskoven.
Ses vi til næste spordag d. 27. Maj 2018, hvor vi forventer at blive færdig med projekt pumptrack 2018 ?

 Se mere på Facebook


Rabataftale F10 Finans

Er du medlem af Trailstars Falster kan du få rabat på et økonomitjek. F10 Finans – Nykøbing F.

Et økonomitjek er en seriøs gennemgang af hele din økonomi på kryds og tværs af dine aftaler

med bank, pension, investering, realkredit og forsikring.

 

Se aftalen her.

Kenneth Strange, som også er medlem af Trailstars Falster og ivrig sporbygger er kommet med dette tilbud, som kan komme dig og Trailstars Falster til gode.

Kenneth Strange F10 Finans