Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

 1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
 2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
 3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
 4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
 5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
 6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
 7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj


Bestyrelsesmøde 3. marts 2018

Hele bestyrelsen fremmødt på Strandboulevarden. Mette, Per, Alex, Martin og Jesper

 1. Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand : Martin Busk

Næstformand : Per Hovdreng Lise

Kasserer: Mette Aarslew-Jensen

Medlemmer: Alex Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen

 1. Mette og Martin har deltaget i Guldborgsund Kommunes informationsmøde angående puljer, som man kan søge i kommunalt regi.
 2. Kassereren: pt solgt 30 vignetter ´18.  Plus på bankkontoen. Dvs fakturaer udsendt til sponsorer.
 3. Ansøgning om at blive folkeoplyst forening bliver sat igang ud fra vores reviderede vedtægter.
 4. Kommende arrangementer:

Foreningernes dag 8/9 hvor vi påtænker at deltage

Bike&Bål ændres måske til infodag i August

Fest på Marielyst istedet for Bike&Bål 8/9

Åbning af Pumptrack i Bangsebro juni?

 1. Kommende spordage:

Mandag d. 2. april Hamborgskoven

Søndag d. 22. april Bangsebro

Søndag d. 27. maj Bangsebro

 1. Eventuelt. Mulige sponsorer og  fonde blev drøftet. Sociale medier blev vendt.

For referat JAAJ


Bestyrelsesmøde 5. februar 2018

Fremmødte Mette, Per, Martin, Alex og Jesper på Ny Kirstinebergvej.

 1. Vignetten. Tilsagn fra Lou Revison og Ungdomsskolen som sponsorer. Cykelklubber (Lfck + NCC) er blevet meddelt at de fremadrettet ikke bliver en del af vignetten, men at de selvfølgelig er velkommen til købe denne til sine medlemmer. Sponsorbeløb fra klubberne frafalder dermed også. Vignetten 2018 er klar til generalforsamlingen den 22. februar
 2. Kassereren. Der er stadig penge på kontoen trods vi har betaling til Lodsejere meget snart.
 3. Generalforsamlingen den 22. februar: vedtægter gennemgås for ændringer i forhold til mulig overgang til folkeoplyst forening. Dagsorden laves og lægges op på facebook og hjemmeside.
 4. Cykelarrangement. Lfck har planer om løb i maj måned i Hamborgskoven, som vi selvfølgelig vil bakke op om.
 5. Visioner. Spordage i 2018. Plan for året som fremlægges på aftenen med generalforsamlingen.
 6. Næste møde 5. marts kl 1900

For referat JAAJ


Bestyrelsesmøde 23. november 2017

Hos Per. Fremmødte: Alex, Martin, Per og Jesper. Afbud Mette.

pkt 1)  Evaluering netop overståede sporkonference i Fåborg, hvor vi havde 5 deltagere med. Næste års konference blev også lige vendt, da man taler om muligheden for at lægge den i nærheden af vores spor.

pkt. 2) Spons. Formanden har nogle hængepartier omkring manglende opkrævninger fra sponsorer

pkt. 3) Kassereren v/alle. Regninger på grusmaterialer er kommet til Alex. Han videresender disse til vores egen mail, så de kan blive betalt. VI har stadig penge på kontoen selvom vi har nogle store regninger der mangler at blive betalt. MobilPay ændres fra mobil nr. til 5-cifret nr. Vi skal indsende forskellige data om vores forening før dette kan lade sig gøre.

Vi har fået kr. 30.000,00  fra NordeaFonden, som er øremærket til kommende Pumptrack-bane på Evigheden. Projektet bliver der arbejdet på i et udvalg bestående af Ulrik Fibæk, Jesper Horsted og Martin Busk sideløbende med vores sporprojekter iøvrigt.

pkt. 4) Nyt fra sporene:

Bangsebroskoven v/Alex: der arbejdes på brochure til turister sammen med Naturlandet (kommer også til at omhandle de 2 øvrige spor). Kommende spordag 3/12 bliver vejrafhængig. Der bliver lavet inspicering her i week-enden for det endelige program for dagen.

Systofte v/Per. Vi har fået naboer (fiskerne fra den store sø er flyttet over til den lille sø). Der arbejdes på container til vores grej. Vintercuppen 16/12 blev drøftet.

Hamborgskoven v/Martin. Udvidelse af sporet? Lidt smattet pt men vi har også fået meget vand oppe fra.

pkt 5) Kommende spordag (se pkt 4)

pkt 6) Møde med Guldborgsund Kommune for et par uger siden angående hjælp til vores faste udgifter fremadrettet. Positivt møde som mundede ud i en mulig vedtægtsændring i vores forening. Mere om dette til vores generalforsamling. Vi vil herefter kunne søge midler hos kommunen.

pkt 7) Det nye år. Generalforsamling 22. februar 2018. Kommende spordage (meldes tilbage senere, men det bliver først til foråret, se evt hjemmeside www.trailstarsfalster.dk

pkt 8) Eventuelt:

dato næste bestyrelsesmøde 8/2


Bestyrelsesmøde 25. oktober 2017

Fremmødte Martin Busk, Per Hovdreng LIse, Mette Aarslew-Jensen, Alex Hvid Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen på Strandboulevarden.

pkt 1) Evaluering Spordag 8. oktober i Systofte. Igen meget flot fremmøde; omkring 25 hjælpere. Der blev udlagt toplag i granitstabil, hvilket på facebook har ført til megen omtale i overvejende positive vendinger og fra hele landet, ja sågar udlandet. Vi bliver pt. brugt som forum for sporbyggere. Fantastisk. Og sporet virker, bestyrelsen har testet!

pkt 2) Sponsorer. Vi mangler stadig at få fulgt op på nogle sponsorer. Det bliver gjort.

pkt 3) Kassereren. Kassebeholdningen stadig positiv. Søgt penge til kommende sporkonference hos Guldborgsund Kommune.

pkt 4) Nyt fra sporene.

Systofte v/Per. Et enkelt “mudderhul” på hele sporet. Nye ting vi godt kunne tænke fremadrettet. “Blå” rute på hele sporet med røde og sorte ud- og tilgange.

Bangsebro v/Alex: Teknik-sporet bliver virkelig brugt. Bænk bliver brugt og et cykelstativ kommer måske senere. Gammel Eg er meget fugtigt og mudderet, mens Lærken og Iris er gode efter der er kommet toplag på, og det i både tørt og vådt vejr. Snekerhøjene og Per Nilens Mose er gode i tørt vejr.

Hamborgskoven v/Martin: Noget bedre skiltning v/drop. Opgradring af nuværende skilte med hensyn til graduering til grøn, blå, rød og sorte farver. Der er bestilt Thuja træ til renovering af broer, da de første vi lavede er meget glatte og klar til udskiftning rent holdbarmæssigt. Thuja skulle ikke blive så glatte og er mere holdbare i forhold til råd. Pga. træfældning er sløjfen efter Granathullet ikke farbar pt. Vi venter på dialog med skovens ejer. Resten af sporet er ganske fint, dog med lidt af årstidens blade 🙂

pkt 5) Kommende datoer:

Spordagene skal måske være lidt kortere og start- og sluttidspunkter skal overholdes. Datoer for 2018-spordage kommer i januar/februar.

Bestyrelsemøde 23. november.

Spordag 5. november i Systofte

Spordag 3. december i Bangsebro

Generalforsamling torsdag d. 22. februar

 

 

pkt 6) Ny struktur. Vi understreger at Vignetten skal ses som en støtte til sporarbejdet, lodsejerbetaling og fællesskabet omkring vores 3 spor og ikke som en adgangsbillet til at køre på sporene. Derfor vælger vi, at 2018-vignetten ikke bliver en del af cykelklubberne, som tidligere har betalt til denne ordning og givet deres medlemmer Vignetten, som en del af deres medlemsskab. Vignetten vil i 2018 også kunne købes digitalt via Singletracker.dk (kan hentes som App på mobiltelefonen). Mere om alt dette i starten af 2018. Vignetten 2018 kommer primo 2018.

pkt 7) Singletracker.dk og Ontrail.dk Vi er nu en del af disse med vores 3 spor.

Referant jaaj