Bestyrelsesmøde 10. juni 2020

Bestyrelsen var samlet, dog afbud fra Jesper Aarslew-Jensen. 

Punkt 1: Bikepark Åhaven

DirtBuilders holder en længere pause i Åhaven, da de er kaldt videre til at færdiggøre et spor på Gundslevholm idrætsefterskole, som skal stå klar inden skolestart. 

I Åhaven mangler det sidste af sporet at færdiggøres, samt toplag. Vi håber at kunne have Åhaven helt færdig til den officielle åbning d. 12. september. Evt. må vi tilbyde vores hjælp en weekend, så sporet kan færdiggøres. 

Kommunen bakker op omkring åbningen d. 12. september, som bliver en del af foreningernes dag. Alex tager udvalget på rundtur i bikeparken inden åbningen.

Punkt 2: Sporstatus

Bangsebrosporet: Pt. ryddes der i skoven. Sporet bliver lukket i dagtimerne på de dele af sporet, hvor skovningsmaskinerne kører for at opretholde sikkerheden. Skovningsarbejdet fortsætter efter planen indtil 15. juli. Nå de er færdige planlægges en spordag til at reparere skader.

Systoftesporet: Græsset vokser hurtigt, så der skal buskryddes løbende. Desuden mangler opfyldning af nedkørsler m.m. med granitstabil. Der indkøbes 2 ekstra buskryddere, samt 4 høreværn med visir. Der arrangeres nogle aftener, hvor der ryddes og rives på Systoftesporet. 

Hamborgskoven: Her skal der laves den sidste sløjfe på sporet, samt fyldes i forskellige huller på sporet. Der planlægges.

Åhaven: Se punkt 1.

Punkt 3: Arbejdsdage – Sted kommer senere

  • D. 16. august
  • D. 29. august
  • D. 27. september
  • D. 18. oktober

Punkt 4: Facebookkursus

Det planlagte facebookkursus blev aflyst pga. COVID19. Et nyt facebookkursus for tovholdere og bestyrelse planlægges til efter august.

Punkt 5: Kassereren

Pt. er vi 190 medlemmer i klubben og der har været en stor tilgang af nye medlemmer, hvilket er en dejlig udvikling.

Der hentes et tilbud hjem på en tæller til sporerne, da det kunne være ret professionelt at kunne kommunikere ud, hvor mange der benytter vores spor.

Salget af t-shirts går rigtigt godt og der bestilles en ny sending snart.

Punkt 6: Cykelaktiviteter

Alle holdene er kommet godt i gang efter COVID19. F.eks. var der ca. 40 i grusgraven i tirsdags. 

Kvindeholdet oplever en stor interesse og der er kommet en del nye ansigter. 

Mandfolk på MTB har afholdt et grundkursus, som blev udsolgt på rekordtid og holdet har opstart d. 11. juni. 

Ungdomsholdet fortsætter indtil 28. juni, hvor de holder forældremøde og derefter går på sommerferie. I sommerferien vil der dog blive arrangeret en fællestur for ungdomsrytterne til Faksinge. Birk skal på efterskole efter sommerferien og kan derfor desværre ikke køre ungdomsholdet videre. Der arbejdes på en anden løsning.

Punkt 7: Foreningernes dag

Vi deltager i foreningernes dag ved afholdelse af officiel åbning af Bikepark Åhaven.

Punkt 8: Kurser

Instruktørkursus: MTB-Instruktør grundkursus blev afholdt d. 7. juni i grusgraven med stor succes. Teknik 1 gennemføres sidst i juni. 

Det aflyste sikkerhedskursus har fået fastsat ny dato – 7. september.

Der arbejdes desuden for at få oprettet flere grundkurser, som følge af tilgangen af nye medlemmer. 

Punkt 9: Evt. 

  • Der planlægges et klubarrangement i Systofte grusgrav d. 21. aug. – Grill i Graven. Lidt eftermiddag/aften hygge i graven for hele familien. Der tændes op i grillen kl. 17. Så tag cyklerne, lidt mad til grillen, service og et par campingstole eller et tæppe og få en hyggelig aften i Graven sammen med andre MTB-tosser.
  • Til hjemmesiden: Der arbejdes på retningslinjer for eksternt brug af vores spor til kurser, arrangementer m.m.
  • Bro til Bikepark Åhaven. Der skal laves en bro til Åhaven – Der laves materialeliste og hentes tilbud hjem, så vi kan få en flot og holdbar løsning.
  • Der er ønske om at få podieskamler, som kan stables ind i hinanden i forhold til nem opbevaring og transport. CELF forespørges om det er noget de evt. er interesserede i at lave. Hvis nogle medlemmer har en god ide til udformning af disse, er man meget velkomne til at give lyd fra sig 😊

Næste møde er planlagt til 19. august 2020 

For referat CRH

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »