Generalforsamling 6/2-2020 kl 1900 på Lindeskovskolen, Nykøbing F.

47 deltagere

  • Valg af referent og dirigent: Jesper Aarslew-Jensen, som referent og Ulrik Fibæk, som dirigent. Begge valgt enstemmigt.
Dirigent for aftenen, Ulrik Fibæk
  • Formandens beretning : 2019 Blev i Trailstars Falster alt andet end et stille år. Allerede inden generalforsamlingen var vi i gang med de øvelser der gjorde at vi nu er både sporbyggerforening og cykelklub.

I bestyrelsen havde vi et forsigtigt mål om at blive 75 medlemmer i 2019, og det nåede vi på rekord tid. Vi er over 180 medlemmer, heraf ca. 35 under 16 år. Jeg tænker at der må have været et behov for det vi nu er fælles om.

Der har været 7 officielle spordage, + 3 X rivegilde for at udvide Hamborgskovens spor, 4-5 gange ekstra i rottehullet ud over de alm. Spordage, Flere gange med at bekæmpe ukrudt i Systofte, og et par dage med at sætte pæle i Hamborgskoven. Så ja, I har igen været meget aktive med sporbyg og vedligehold.

Status på sporene: Hamborgskoven er lavet færdig med skiltning, men mangler at få lavet den ca. 400 m sløjfe ved Granathullet som er en del af det ekstra vi fik lov til. Bangsebro mangler stadig nogle repr. Efter skovning der i øvrigt heller ikke er tilendebragt. Systofte er godt med, dog mangler der noget finpudsning ved Rottehullet. Åhaven er i fuld gang med at blive til, og det er meget spændene.

Allerede sidste år havde vi nogle indendørs aktiviteter med god opbakning, i havde lyst til at prøve nogle anderledes træninger for at holde fællesskabet og jer selv vedlige og derfor er vi også i gang med det i år. Det har også den fordel at vi skåner vores spor her i den våde periode.

På cykeldelen har der været deltaget i: Mtb klassikeren i Slagelse, Silkeborg mtb festival, Bike og run i Hamborgskoven ved Tri klubben, Bissen i Svendborg, High land challence, sommercuppen, Bike og bål, vintercuppen, Vordingborgløbet og Isstjerneløbet i Hedeland og så der blev lavet begynderkursus i samarbejde med DGI med gode tilbagemeldinger.

I foråret gik vi i samarbejde med kommunens bevæg dig for livet, DGI og DCU i gang med projekt mandfolk på mtb. Ud over Alex har Mathias og Kasper været tovholdere på det. Det udløste så et ønske fra kvinderne om at få et hold uden de der testosteron dunstende mandfolk, med andre ord, et hold hvor i kunne få lov til at gøre tingene på jeres måde og tempo. Det står Mette og Tina for. Ungdom er også startet med Birk og Martin. Alle nye hold har haft rigtig god tilslutning og ud over at få rørt jer på cyklerne har i tilført foreningen masser af smil, latter og ikke at forglemme arbejdskraft. Opstart af mandfolk på mtb og kvinder på mtb har i øvrigt gjort at vi fik nogle af sted på instruktørkursus betalt af DCU & DGI.

I 2019 havde vi kvinder mandag, fælleshold tirsdag hvor alle kan være med, dem der vil køre lidt stærkere onsdag, mandfolk på mtb og de 2 hold med forskellig hastighed på asfalt og skovveje om torsdagen og endelig ungdom om søndagen.

Også i 2019 har medierne været forbi, Folketidende har blandt andet været til bike og bål og i Åhaven hvor også tv øst kikkede forbi. 

I sensommeren gik vi i gang med OnTrail projektet med graduering og skiltning, et stort arbejde, men også virkeligt lækkert at få god skiltning. Så tak til Nordea fonden der finansiere projektet.

Bike-Park Åhaven er det nye projekt. Da vi blev spurgt om vi ville lave et spor i den jord de gravede op for at lave klimasøen, sagde vi selvfølgelig ja tak, men gjorde også kommunen opmærksom på at der gerne skulle findes nogle penge til at hyre en entrepanør til at bygge det, for ikke at slide jer frivillige helt op. Der har været mange møder og forhandlinger, men Guldborgsund Kommune har virkelig fået øjnene op for hvad vi laver og står for. Så ud over de LAG midler de først havde søgt er der kommet en stor pose penge fra Aoutdoor puljen der gør at hele den vinge der vender ind mod skoven, med 3 linjer nu er i fuld gang. Et spændende projekt med at etablere Danmarks næststørste Bike-park, kun overgået af Silkeborg, så glæd jer til at den bliver færdig, forhåbentlig til sommer.

I øvrigt har kommunen givet tilsagn om økonomisk hjælp til driften af de 3 andre spor.

Vi fik også designet en ny klubtrøje med stor hjælp fra Claus og det er muligt at handle i web shoppen inden for et par uger med udvalgte trøjer og bukser i samme design. Det er vores tanke at den mulighed er åben i en kort periode hvert halve år. At den ikke er åben hele tiden er fordi Endura vil lave samlede produktioner.

Som noget nyt er vi startet med foreningsportalen Holdsport, der gerne skal gøre det nemmere at styre aktiviteter, kontingentopkrævning osv.

En stor tak skal lyde til alle de personer, firmaer, Kommunen og fonde der har bidraget i årets løb. Igen i år har alle i frivillige gjort en kæmpe indsats, både med hjælp til at skaffe maskiner, men også ved at levere masser mand slash kvinde power. Stor tak for det.

  • Fremlæggelse af regnskab ved kasseren: Regnskabet viste et stort overskud. I det hele taget er der i årets løb blevet jongleret med væsentlige større beløb end tidligere grundet de mange nye medlemmer. Det store overskud skyldes et større donation fra kommunen, som er øremærket Åhaven projektet. Regnskabet godkendt.
  • Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret : kr. 400,00 voksne og kr. 100,00 for børn op til 16 år. Godkendt af forsamlingen.
  • Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (se bilag 1) §3 

Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.

Ændres til: Som medlemmer optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold taler derfor, nægte optagelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet gennem sin adfærd skader foreningen.

§ 4

Indtægter skal komme fra: Private donationer, støtte fra fonde og lignende samt sponsorater fra virksomheder. Støtte fra kommunen eks. I form af lokaler til møder og lån af materiel.

Ændres til: Indtægter kommer fra: Kontingent, private donationer, støtte fra fonde og lignende samt sponsorater fra virksomheder samt evt. støtte fra kommunen.

§5
Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.

Ændres til: Optagelse i foreningen sker ved at udfylde medlemsanmodningen på foreningens hjemmeside, medlemskab er en forudsætning for at deltage i foreningens aktiviteter.

Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§6 

Stemmeret har alle, der har købt vignette for det år der ligger forud for generalforsamlingen og er registreret i foreningen med navn og mail adresse.

Ændres til: Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og har betalt kontingent for det år der ligger forud for generalforsamlingen.

§10

 Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til: Bestyrelsen udgøres af 5 eller 7 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er valgbar til bestyrelse.

Alle vedtægtsændringer godkendt.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Martin Busk, Alex Hvid Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen – alle ønsker genvalg. Alle 3 genvalgt. Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer. Der foreslås Camilla Romme Hansen og Morten Rich Reitz. Forsamlingen godkender begge, således bestyrelsen fremadrettet består af 7 medlemmer.
  • Valg af 2 suppleanter. Anders Olsen og Thomas Kaare Rasmussen genvalgt.
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Jan Laursen, som revisor og Annette Holse som revisorsuppleant. Begge valgt enstemmigt.
  • Eventuelt. Ingen der havde noget at sige.

For referatet jaaj

Efter generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig som følgende:

Formand Per Hovdreng Lise

Næstformand Jesper Aarslew-Jensen

Kasserer Mette Aarslew-Jensen

Bestyrelsesmedlem Alex Hvid Troelsen

Bestyrelsesmedlem Morten Rich Reitz

Bestyrelsesmedlem Camilla Romme Hansen

Bestyrelsesmedlem Martin Busk

næste bestyrelsesmøde mandag 2. marts kl 1900

Efter generalforsamling blev fortalt lidt om vores mange hold.

Åhaven Bikepark blev præsenteret af Alex.

Alex præsenterer forsamlingen for Åhaven-projektet.

Årets Sporbygger 2019 (sølvhakken) Carsten Bonde, som har været med siden begyndelsen og stort set deltaget på samtlige spordage. Carsten stiller aldrig spørgsmål og laver et kæmpe stykke arbejde. Tak for det Carsten.

Carsten modtager velfortjent sølvhakken. TILLYKKE

Hansi og Morten Rich Reitz, begge helt nye medlemmer, blev udmærket med hvert et krus for deres ekstraordinære indsats på sporbyggerdagene.

Kristian Vennevold modtager krus for sin indsats for vores mange MTB-løb

Hansi modtager krus
Morten modtager krus
Kristian Vennevold modtager krus af formand Per Hovdreng Lise.
Også vores ny aftale med OK blev omtalt efter Generalforsamling. På et spørgsmålet omkring erhvervskort, så er det også muligt at hele firmaet kan lave en samlet aftale. Se mere her


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »