Generalforsamling 6. februar kl 1900 på Lindeskovskolen.

Husk vi holder den årlige generalforsamling 2020 på Lindeskovskolen Nykøbing F. kl. 1900.

Tilmeld gerne i begivenheden på Facebook

Dagsorden:

  • Valg af referent og dirigent
  • Formandens beretning 
  • Fremlæggelse af regnskab ved kasseren
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (se bilag 1)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Martin Busk, Alex Hvid Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen – alle ønsker genvalg
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Bilag 1 Forslag til vedtægtsændringer

§3 

Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.

Ændres til: Som medlemmer optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold taler derfor, nægte optagelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet gennem sin adfærd skader foreningen.

§ 4

Indtægter skal komme fra: Private donationer, støtte fra fonde og lignende samt sponsorater fra virksomheder. Støtte fra kommunen eks. I form af lokaler til møder og lån af materiel.

Ændres til: Indtægter kommer fra: Kontingent, private donationer, støtte fra fonde og lignende samt sponsorater fra virksomheder samt evt. støtte fra kommunen.

§5
Foreningens kontingent opnås via køb af vignette og gælder indtil næste års vignette udstedes.

Ændres til: Optagelse i foreningen sker ved at udfylde medlemsanmodningen på foreningens hjemmeside, medlemskab er en forudsætning for at deltage i foreningens aktiviteter.

Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§6 

Stemmeret har alle, der har købt vignette for det år der ligger forud for generalforsamlingen og er registreret i foreningen med navn og mail adresse.

Ændres til: Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og har betalt kontingent for det år der ligger forud for generalforsamlingen.

§10

 Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til: Bestyrelsen udgøres af 5 eller 7 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er valgbar til bestyrelse.

Tilmeld gerne i begivenheden på Facebook

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »