Bestyrelsesmøde 12/6 2019

Hele bestyrelsen samlet på Slotsbryggen
 1. Sommercup 2019. 1. afd er afholdt i Kettinge med stor succes. Kommende afd. i Systofte i forbindelse med Bike & Bål. Der tages fat i Grusgravens ejer omkring p-plads i området, da der må forventes en del biler. 
 2. Spordag i Systofte 16. juni. Alex har styr på maskiner og folk til dagen.
 3. Bike&Bål 17. august. Der laves plakat. Kurser m/ Christian Terry udbydes for medlemmer (betaling), derudover kursus for begyndere (betaling) og børnehold, som er gratis Der bliver lavet tilmelding til kurser på Facebook. Der bliver arrangeret mad fra FoodTruck samt salg af øl, vand, kage og kage.
 4. OnTrail kommer i dagene omkring Bike&Bål og “efterser” vores 3 spor.
 5. Hamborgskoven. Per har holdt møde med Rune (Skovfogden) omkring forlængelsen af sporet, som vi allerede betaler for. Inden længe vil vi begynde så det MÅSKE kunne være klar til sommercuppen 31. august. Der vil  senere bliver arrangeret nogle dage med “rive-gilde” (Der skal rives blade en mas.
 6. Kassereren. Revideret budget eftersom vi bliver flere medlemmer end vi havde regnet med. Pt 135 medlemmer 🙂 Vi afventer stadig Guldborgsund Kommunes Outdoorpulje, som vi meget gerne vil søge nogle penge i til bl.a. vores lodsejerbetaling og byggeprojekter. Vi har fornyligt rykket.
 7. Mandfolk/Kvinder status. Pt ca. 20 mandfolk er faste og hos kvinderne ca. 10 faste. Der arbejdes på et lukket forum Kvinder på MTB
 8. Cykelleje. Trailstars Falster har købt et antal cykler, som er forbeholdt kommende nye medlemmer mod en leje for kr. 50,00. Medlemmer kan sende ansøgning til os hvis de ønsker leje til private eller erhvervsmæssige formål.
 9. Go-stil. Vi har mulighed for at tage ud og holde foredrag omkring emnet, hvis vi ønsker at deltage i kursus. Dette vil vi overveje senere.
 10. Forsikringer. Vi har efterhånden en del materiel og har derfor spurgt ind til hvad vi skal gøre og bedt om råd og tilbud omkring dette.
 11. Spordage    3. juli og 24. juli kl 1700-1900 Rivegilde i Hamborgskoven, 28. september kl 0830-1530 i Bangsebro Skoven.
 12. Guldborgsund prisfest.  Vi laver en indstilling.
 13. Bangsebro Hus Børnehave har spurgt om møde ang. ansøgning om penge til cykler til brug på Pump Tracken. Vi tager kontakt til dem
 14. Bestyrelsesammensætning/udvalg i fremtiden. Måske vi skal udvide bestyrelsen eller få flere hænder til nogle udvalg. Dette vil vi arbejde videre på.
 15. Medlemsmøde. Der arbejdes på dette evt i kombination med et foredrag eller lignende og dette i efteråret.
 16. Eventuelt. Container til brug i Systofte. Alex og Per har et par muligheder, som der arbejdes på i forhold til deres stand. Det blev også vendt at vi skal søge penge til cykeltrailer.
 17. Næste møde 7. august på Bøtø kl 1900

Referat jaaj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »