Generalforsamling 23/2 2017

Generalforsamling Trailstars Falster 23. februar 2017 på Lindeskovskolen Nykøbing F. (30 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen).

Formand Martin Busk byder velkommen og mødet kan starte:

 1. Valg af diregent. Ulrik Fibæk Magnussen valgt og han kan konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

       Valg af referrant. Jesper Aarslew-Jensen valgt

 1. Formandens beregning v/Martin Busk : Velkommen
 • Siden sidste år, har vi haft masser af god aktivitet i vores forening
 • 9 best. møder, med diverse gæster gennem året
 • Infodag i Hamborgskoven 9 april
 • Spor/ sponsdag i Systofte med avis/ TV  4 juni
 • 2 x aktiv sommer Alex og ut 27/6 og 4/7
 • Tv2 på tour på Marielyst… Direkte tv  med Per og ut  20/7
 • Gøgl i Systofte med træpump, cykel demo ved specialized og undervisning v. Terry
 • Året sporbyggerkonference afholdt i Silkeborg deltagere best – JAA inviteret var CJ. Endnu en spændende kon. med nyt fra hele landet. Dag 2 med praktisk sporbygning i Silkeborg Vesterskov
 • Og sidst men ikke mindst 7 sporbyggerdage primært i Systofte. Systofte lang vej endnu, sidste stykke mod systofte, finpudsning og tilføjelser af og til eksisterende. I hamborgskoven er der lavet en radikal ændring af bjerget, hvilket naturligvis skaber nogen debat og hvilket også er på sin plads… Igen i 2016 stor opbakning fra frivillige, dels mærket af A og Tirsdagholdet
 1. Regnskabets fremlæggelse v/kassereren Mette. Viser et underskud på kr. 44928,27. Ved årets start havde foreningen kr. 65967,02 og med årets underskud har foreningen ved årets afslutning kr. 21038,75. Regnskabet enstemmigt godkendt
 2. Fastsættelse af kontigent (Vignette) Forslag forhøjelse fra kr. 100,00 til kr. 150,00 grundet øget udgifter til lodsejere. Forslag godkendt.
 3. Indkomne forslag (ingen forslag indkommet)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Hovdreng Lise genvalgt. Mette Aarslew-Jensen genvalgt
 5. Valg af 2 supplanter. Anders Olsen genvalgt og Thomas Kaare Rasmussen genvalgt
 6. Valg af revisor og supplant. Jakob Kruse genvalgt som revisor og Kristian Figge genvalgt som supplant
 7. Eventuelt. Ingen ønskede ordet

Årets generalforsamling erklæres hermed som afsluttet.

Efter generalforsamlingen:

Martin Busk roste sin bestyrelse for et godt arbejdsår.

Uddeling af priser:

Årets Sporbygger: 2017 Lars Ostermann

Årets skulderklap: Claus Jørgensen og Kasper Krog Merkel Larsen.

Indlæg fra Ulrik Fibæk Magnussen omkring ny Pumptrack-/multibane på Evigheden.

Indlæg ved Alex Troelsen omkring tanker med fremtidig teknikbane i Bangsebroskoven.

Martin Busk fortæller omkring planlagte sporbyggerdage frem til sommerferien incl. åbning af det nye Bangsebro-spor.

Debat omkring oplæg på facebook om MTB-tur samme dag som Spordag.

Debat omkring fremtidige spordage. Skal de forsætte som hidtil med eller skal der laves mindre grupper? Efter debat besluttes at fortsætte  som hidtil, men med mulighed for at udnævne trailbosser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »