Referat fra generalforsamling

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19:00 i Nykøbing F hallens lokale 14 & 15

Deltagere fra bestyrelsen: Mette Aarslew-Jensen, Per Hovdreng Lise, Martin Busk, Alex Troelsen, Morten Reitz & Camilla Romme Hansen

Afbud: Jesper Aarslew-Jensen    

Deltagerantal inkl. Bestyrelsen: 25

Referat:

 • Valg af referent og dirigent
  • Ulrik Fibæk blev valgt til dirigent & Camilla Romme Hansen blev valgt til referent. Begge blev valgt enstemmigt.
 • Formandens beretning

2020 blev alt andet end hvad vi havde ventet. Vores aktiviteter blev også ramt af nedlukning og forsamlingsforbud. I forhold til mange foreninger med indendørsaktivet var det dog muligt for os at lave aktiviteter i begrænset omfang. Vi havde trods udfordringerne medlemstilgang, flere greb muligheden for at bevæge sig i det fri. Vi er pt. 262 medlemmer, deraf 75 under 16 år. 

Selv om det ikke var muligt at holde de store spordage, har arbejdet ikke stået stille. I Hamborgskoven kom den planlagte sidste sløjfe ved Granathullet på og den er for nyligt blevet justeret med lidt top lag i hullerne, dræn i sving og det oplagte træ sving i Granathullet er blevet bygget op i jord, så det er langtidsholdbart og ikke glat i vådt vejr. Der ud over har de hoppeglade drenge fået lov til at bygge ny linjer ved Rævebakkerne. De drenge oser af energi for at bygge hop, pumps og sving. Og der bliver i den grad prøvekørt. Lige nu skoves der ved den gamle grusgrav og det vil give mere oprydning når de får kørt træ ud. Vi regner med at de lange broer bliver udskiftet senere i år.

Systofte har mest ”kun” fået almindeligt vedligehold, Lidt justeringer på bulerne i Rottehullet + toplagt og igen en masse trimning af græs og ukrudt, en stor mundfuld der er nemmest når vi løfter i flok. Vi arbejder i kulissen på at forbedre nedkørslerne fra toppen. Måske sker der noget i år.

Bangsebro har været plaget af skovning og kørsel med kæmpe maskiner, men alligevel blev der ud over reparation af sporet lavet hoppeområde og nyet buler et par steder i skoven, de sidste ved Gammel Eg skal lige finpudses inden der senere i år bliver en store top lag dag.

Vi har i øvrigt været til ide møde med naturstyrelsen omkring et nyt bål hus. Et spændende projekt der kommer tættere på sporstart. 

Der arbejdes i øjeblikket på, at få søgt midler hjem til bordebænke sæt ved alle vores spor, så vi kan samles til lidt hygge under eller efter træning.

Sidst og absolut ikke mindst er Bike-park Åhaven blevet åbnet. Det blev ikke muligt at lave den helt store åbningsfest, men i stedet en mindre en med ungdomsrytterne. Efter nogle udsættelser Fra Dirt Builders kom vi i mål, godt hjulpet af nogle medlemmer der brugte fri dage for at hjælpe. Der ud over er har OnTrail været forbi, Gradueret, Givet pæle og skilte. Mange frivillige er igen og igen troppet op for at lave alt fra bro, portal, borde, bænke, hegn til læ og balance træning og meget mere. En særlig indsats var da Dirt Byilders og Alex ønskede at afslutte med den rette stemning i form af plantning af en masse træer. I løbet af kort tid var der så mange sponsorer at der også blev råd til andre lækkerier.  Alt det var aldrig blevet til uden Alex + hans bagland der utrættelig maser på med ting der lige gør stedet lidt federe. Er den så færdig nu? Svaret er nok nej, for der popper nye ideer op og på sigt er der en skråning mere at lege med, men ikke i år.

Jens Markersen, Gert Bonde og Ronni Romme Hansen tog i efteråret tjansen med at holde sporene fri for blade og vi har også fået lavet en ny turistbrochure. En lækker sag som Tina Troelsen og Mathias Stridsland har arbejdet med. Tak til jer alle

Deltagelse i løb og arrangementer blev der ikke meget af. Vi nåede dog nogle fælles ture, blandt andet til Præstø og grill i graven. Mest ramt af nedlukning blev vores indendørs vinteraktivitet Yoga.

Vi håber at det snart bliver muligt at vende tilbage til normalen. 

På kalenderen er pt. Mølleløb i Kettinge d. 20/6 og Medieløbet der skal holdes i Nykøbing og med mulighed for Mtb i Hamborgskoven 5/9.

På træningssiden Er det nok børne/ungdom der har rykket mest. Vi var lidt nervøse ved at Birk skulle på efterskole, men den nye besætning med en blanding af de unge drenge der ses op til og de voksne der er med til at styre slagets gang rykker for vildt. Kvinderne er også blevet flere og nogle af dem tager også gerne tovholdertjansen. Mandfolkene hygger og cykler og flere tovholdere er blevet aktive, både ved træning samt sporbyg. Det gamle tirsdagshold samler igen mange der nyder at kunne mødes, hvad enten man hygger med en enkelt omgang, hopper i Rottehullet eller kører stram kæde.  Onsdag kæres der med stram kæde ligesom det ene torsdagshold. Flere har nu været på instruktør kurser og andre er på vej.

Der er lavet fin Shop i Cykelbørsen med Åhaven design og flere fik også købt klubtøj fra Endura. Vi afventer lige om der skal åbnes for en ny omgang bestillinger derfra.

En stor tak skal lyde til alle medlemmer, trænere, tovholdere, firmaer, kommunen og sponsorer der har bidraget i årets løb. Trods restriktioner har i frivillige gjort en kæmpe indsats men i mindre grupper end vi plejer. Igen har i skaffet maskiner og andet grej uden beregning eller til lav pris, andre har leveret masser af håndkraft. Stor tak for det, uden jer var det ikke muligt.

 • Per Hovdreng fremlagde sin beretning og der var ikke spørgsmål eller kommentarer.
 • Fremlæggelse af regnskab ved kasseren

Foreningen har været begunstiget af mange velvillige sponsorer til både vignetter, trailer og Åhaven. Endvidere er der solgt mange vignetter, og mange gæster har støttet sporarbejdet med mobilepay-indbetalinger. DGI/DIF sommerpulje har gjort en kæmpe forskel for vores ungdomsafdeling. Tilskud på 50.000 kr. er brugt på uddannelse, udstyr, tøj og cykler. På udgiftssiden er der brugt en del penge i Åhaven på diverser materialer, sat betaling til anlægsarbejdet. Årets resultat:  Underskud på 162.575 kr.

 • Mette Aarslew-Jensen fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
 • Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret: kr. 400,00 voksne og kr. 100,00 for børn op til 16 år. Godkendt af forsamlingen. Der blev varslet en prisstigning for ungdomsrytterne til næste år.
 • Indkomne forslag:
  • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer 
   • Begge forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

Tilføjelse til §6

I tilfælde hvor det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde på grund af forsamlingsforbud, kan generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Tilføjelse til §11

Kassereren står for varetagelsen af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.

Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betaling af udgifter vedrørende foreningen. Kassereren kan disponere via netbank eller andre elektroniske løsninger.

Formanden skal kunne disponere på lige vilkår med kassereren, herunder have samme adgang til netbank og elektroniske løsninger som kassereren.

Formanden og kassereren kan disponere uafhængigt at hinanden for så vidt angår netbank, men at køb/salg og pantsætning af foreningens midler/aktiver kun kan ske i forening. 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er:
  • Per Hovdreng Lise – Ønsker genvalg
   • Blev genvalgt
  • Mette Aarslew-Jensen – Ønsker genvalg
   • Blev genvalgt
  • Camilla Romme Hansen – Ønsker genvalg
   • Blev genvalgt
 • Valg af 2 suppleanter
  • Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen blev valgt. 
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Jan Laursen blev valgt til revisor
  • Connie Reitz blev valgt til revisorsuppleant
 • Eventuelt 
  • Intet til eventuelt.

For referatet crh

Konstituering og næste bestyrelsesmøde  22. marts kl 18:00

Efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen blev der uddelt følgende:

Årets Sporbygger 2020 (sølvhakken) gik til Kasper Krog som har gjort et kæmpe stykke arbejde igennem flere år. Kæmpe tak til Kasper.

Ronni Romme Hansen fik overrakt et krus for at hjælpe til med at holde sporerne ryddet. Der er også krus til Gert Bonde og Jens Markersen for blæsetjansen, men disse var dog ikke tilstede. Til slut venter der også et krus til Jesper Aarslew-Jensen, for hans store arbejde med hjemmeside og sociale medier.

Efterfølgende fortalte de enkelte tovholdere om hvordan året er gået på deres hold, samt planer for afslutning.

Martin Busk fortalte om Mølleløbet d. 20. juni 2021 i Kettinge i forbindelse med Mølledagen. Per fortalte desuden om Medieløbet d. 5. september 2021, som i år kommer til Guldborgsund kommune og hvor der bliver mulighed for MTB-kørsel.

Alex gav en kort status på Bikepark Åhaven.

Per og Camilla informerede om den nye MountainbikeUnited app (tidl. Singletracker), samt deltagelsen i DGI projektet fremtidens digitale forening.

Ulrik fortalte kort om den ønskede asfalterede pumptrack for VeloSolutions. For at bygge den ønskede pumptrack skal der bruges 1,8 mio. Så hvis der er nogen, som er gode til at skrive ansøgningerne til fonde, så vil Ulrik meget gerne have hjælp til opgaven, så i forhåbentligt kan få det realiseret i fremtiden.

Ulrik fortalte også kort om en mulighed for strømpesalg, så vi kan tjene ekstra til klubkasser. Strømperne blev testet af mødedeltagere og det blev besluttet at vi prøver strømpesalget efter sommerferien. Der er ingen risici ved deltagelse.   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »