Bestyrelsesmøde 6/1-2020

Hele bestyrelsen samlet hos formanden (Per Hovdreng Lise) i Nr. Ørslev

Dennegang med konfekt (indkøbt præmie, som blev i overskud ved vintercuppen i Systofte i december.

  1. Kommende generalforsamling. Der vil være nogle forslag til vedtægtsændringer efter vi har har fået kontingent i foreningen. Vi har på nuværende tidspunkt 2 emner (som har sagt, ja) til vores kommende udvidelse af bestyrelsen. Dagsorden under udarbejdelse. Praktiske ting bliver der styr på. 
  2. MTB-sporet i Åhaven. Status og planer. DirtBuilders er igang på det højeste punkt. Økonomien er ved at være på plads for 3 nedkørsler komplet med toplag. Vi håber det er færdigt i maj i år. Forventeligt skal vi selv stå for en opkørsel. Der er en god dialog med Christian fra DirtBuilders og vi følger nøje med i arbejdet derude. Samlet budget for projektet er knapt kr. 600.000,00. I fremtiden vil sporet kunne udvides med endnu mere, men dette kræver flere penge. Indtil nu er der brugt mange ressourcer i bestyrelsen på at skaffe de mange penge. Der er brugt over 1 år for at få det hele plads.
  3. Holdsport. Mette har været i dialog med dem. Systemet skal hjælpe os på det administrative (kontingent opkrævning, begivenheder, indkaldelser osv). Det ser vi meget frem til og håber det gør kassererens arbejde nemmere. 
  4. Kassereren. Stort plus på vores konto. Skyldes vi har modtaget tilskud fra Kommunen. Pengene får dog hurtigt ben at gå på, da Åhaven-projektet skal tilføres de fleste af disse. Der er aftalt møde med kommunen for lidt regnskabhjælp. Der arbejdes på et regnskabsprogram fremadrettet.
  5. Systofte sporet. Der mangler at blive sat 15-16 pæle. Der vil komme en mini-spordag sidst i februar.
  6. Eventuelt. Datoer: Bike&Bål 22. august. Ny turistbrochure vil blive lavet ,når Åhaven er færdig. Vi har stadig lidt brochure tilbage. T-Shirts skal vi have lavet nye af. Vi er blevet administrator på app’en Singletracker.dk. og skal selv opdatere vores spor på denne.

for referat jaaj

Vores sambejdspartner i Åhaven
Stemningsbillede fra Åhaven, hvor nyt MTB spor er påbegyndt i december 2019.
Husk vores generalforsamling 6/2-2020. Meld til her


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »