Bestyrelsesmøde 10/9-2019

Sted: Skovduevej Marielyst

Afbud : Alex

 1. Evaluering af Bike & Bål i Systofte Grusgrav. Vi skal være bedre til at uddelligere nogle opgaver fremadrettet når vi afholder arrangementer. Økonomisk fik vi et underskud på kr. 4800,00 for dagen og med hjælp fra firmaet Oceiam v/Jesper Skytte bliver dette minimeret. En god dag hele vejen rundt med løb, kurser, testcykler, åbning af Rottehullet, spisning og bål og omkring 300 mennesker i løbet af dagen.
 2. Kassereren. Vi har et  pænt beløb i banken, men har også fået penge ind for klubtrøjen (88 stk), men har ikke fået regning endnu. Medlemsstatus er pt 181 heraf 36 under 16 år. Vi har modtaget kr. 12.500,00 fra Sol & Strand (https://www.sologstrand.dk/sommerhusejer/haandsraekning.aspx ) Tak for det. Mette har været på kursus møntet på kasserer-tjansen. Der er aftalt møde med DCU angående fremtidig medlemsregistrering. 
 3. Temamøde for nye borgere/DGI Guldborgsund. Vi melder fra til dette pga tidspres.
 4. B&U DCU kursus. Vi arbejder på at få ungdomsafdeling op at køre og vil sende folk af sted, når der bliver mulighed for dette.
 5. Facebook kursus. Vi udbyder et sådan for dem vi mener har behov for dette i forbindelse med opslag på sociale medier.
 6. DGI Basis Instruktørkursus. Vi har pt 5, der ønsker at deltage i  et sådan sidst i marts 2020. Dette afholdes lokalt og er åben for andre interesserede (kontakt evt bestyrelsen).
 7. Vintercup i samarbejde med Nakskov Cykelclub er under opsejling og vi afventer datoer. Fast er det, at Systofte bliver 14. december.
 8. Vinterarrangementer der arbejdes på:  Nightrace, løb når det er mørkt. Foredrag/klubaften i sikkerhed og skader (ikke førstehjælp) i forbindelse med kørsel på MTB. Vintertræning. Fællesture. Foredrag generelt.
 9. Status på vores 3 spor. Vi skal have mærket alle spor op med nye pæle og piktogrammer. Vi afventer materialerne, som er bestilt. Der er opgaver i Systofte, som skal laves (ændringer).  I Bangsebro skal der meget snarest skoves og derfor afventer vi resultatet heraf. Næste spordage vil blive lagt op som begivenhed snarest. Se datoer allerede nu på www.trailstarsfalster.dk 
 10. Børne- og ungdomstræning. Det vi pt udbyder er fællesture, som lægges op på MTB Falster (Facebook), f.eks. tirsdagholdet. Børn og unge er meget velkommen på disse hold, hvis man har en voksen med, som har ansvaret for barnet/den unge på hele turen. Vi arbejder på en ugentligt træning for børn/unge, som vil blive slået op på Facebook snarest.
 11. Eventuelt. Næste møde 21. oktober.

for referatet jaaj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »