Næste arrangement, opdateret

MELD på begivenheden på FACEBOOK ved at klikke på dagen/dagene:

Torsdag d. 21. februar 2019 Generalforsamling Kl 1900 Lindeskovskolen


Dagsorden:

  • Valg af referent og dirigent
  • Formandens beretning 
  • Fremlæggelse af regnskab ved kasseren
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag 
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Per Hovdreng Lise og Mette Aarslew-Jensen – begge ønsker genvalg
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »