Månadsarkiv: februar 2019


Ny Vignette

Vignette 2019

Den nye Vignette 2019 er lige på trapperne. Primo marts 2019 melder vi ud i forhold til det, som blev vedtaget på Generalforsamlingen 21. februar 2019. Eventuelt kan du se mere i referatet pkt.4 her


Generalforsamling 21. februar 2019 kl 1900 på Lindeskovskolen, Nykøbing F.

Fremmødte 38 medlemmer

 1. Valg af referent og dirigent : Jesper Aarslew-Jensen som referent og Stig Antonisen som dirigent foreslåes af bestyrelsen og begge vælges.
 2. Formandens beretning : Martin Busk : For 1 år siden blev der taget billeder af Alex i sne på sporene. Den 2. april, nærmere bestemt i Påsken havde vi 1. spordag nogensinde med sne og dette foregik i Hamborgskoven. Ialt bød 2018 på 7 spordage med bla. færdiggørelsen af Pumptracken i BangsebroSkoven. Derudover havde vi også uforudsete spordage, bl.a. bygning af dig i Systofte pga oversvømmelse fra søen. Vi har i årets løb været en del i medierne. Bl.a. Folketidende som kom forbi Hamborgskoven i foråret, Fantastiske Fællesskaber, hvor vi blev nomineret som årets forening i TV ØST’s sendeområde. I den forbindelse blev der lavet en video. Ugeavisen bragte også en artikel og derudover udkom vi med en MTB-brochure målrettet turister  med hjælp fra lokale sponsorer og ikke mindst Tina og Mathias som samlede trådene. Foreløbig er den lavet i 3000 eksemplarer med mulighed for endnu et oplag. Alex fra bestyrelsen holdt 4 måneders orlov for at være Sporbygger i Trysil Norge. Imens trådte Thomas Kaare til for at udfylde hans plads. Alex er tilbage igen fyldt med gode ideer til vores egne spor. Vi deltog i kommunens “Foreningens Dag i midtbyen af Nykøbing. Vi har i samarbejde med LFCK lavet 4 MTB-løb, 2 i sommeren og 2 i vinteren. I efteråret havde vi 2 med på Sporkonference, som i år var henlagt på Sydsjælland, bl.a. ved Faksinge og Fruens Plantage. Stor tak til alle de firmaer og personer som har støttet os i årets løb og tak til de mange frivillige som har hjulpet når vi har haft brug for det. Uden Jeres hjælp var vi ikke nået så langt. Beretningen fik klapsalver med på vejen og blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren. Mette gennemgår regnskabet, som viser et underskud på godt kr. 28000,00. Regnskabet bliver enstemming godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen forslår kontingent på kr. 400,00 istedet for de nuværende kr. 150,00. Efter livlig debat udmøntede forslaget sig til et medlemsskab til kr. 400,00 incl. vignette, kr. 100,00 for børn under 16 år, og endeligt kr. 200,00 for vignetten alene. Dette blev enstemmigt vedtaget ved håndopretning.
 5. Indkomne forslag, Ingen forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Hovdreng Lise og Mette Aarslew-Jensen som begge ønsker genvalg. Genvalg til begge.
 7. Valg af 2 supplanter, Thomas Kaare Rasmussen og Anders Olsen genvalgt
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Jacob Kruse genvalgt som revisor mens Jan Laursen valgt som supplant
 9. Eventuelt. Ulrik Fibaek fortæller kort om Projekt Evigheden, hvor han er igang med at søge midler til en asfalteret pumptrackbane.
 10. Jan Laursen spørger ind til om der i forbindelse med kontingentændringen, som netop er blevet ændret (se pkt 4) om det vil få nogle ændringer i forhold til lukket Facebookside kun for medlemmer, men dette er der fra bestyrelsens side ikke planer om.

Herefter lukkes for generalforsamlingen.

Uddeling af “Årets Sporbygger” blev Claus og har mange fremmøder til spordage og ikke mindst hans arrangement i forbindelse med pumptracken i Bangsebroskoven. Tak til @Claus Jørgensen som fik overrakt sølvhakken.

Følgende fik krus for ekstraordinær indsats i årets løb:

Alex Hvid Troelsen, som bevis for at have haft sølvhakken sidste år.

Tina Terkildsen Troelsen for hendes fantastiske hjælp i kulissen bag bestyrelsen og hendes arrangement sammen med Mathias Stridsland i forbindelse med MTB Brochuren målrettet til turister. 

Mathias Stridsland for hans arrangement med MTB brochuren sammen med Tina. Tak til Jer begge.

Jan “Cyklebørsen” Højbjerg for hans hjælp med bespisningen til adskillige af vores spordagearrangementer. Stor tak til Jan

Efterfølgende fortæller Alex om vores 3 spor og planer for dem de kommende år. Især Systofte er der store planer for og er allerede søgt et par fonde til et Whip Off.

En trøje er under udarbejdelse ved Per Hovdreng Lise og Jan Højberg. Der blev fremvist nogle ideer til nyt logo.

Slutteligt bragte Per Hovdreng frem at vi i bestyrelse gerne så nogle der måske havde lyst til at være ansvarlige på nogle af vores 3 spor, således at vi han holde dem fra at bliver overgroet med ukrudt eller fjerne væltede træer, eller måske hjælpe med de forskellige løb vi afholder. Alt i alt for at aflaste bestyrelsen. Blot en lille opfordring 🙂 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig :

Ny formand Per Hovdreng Lise, Jesper Aarslew-Jensen ny næstformand, Mette Aarslew-Jensen fortsætter som kasserer. Alex Troelsen og Martin Busk alm. bestyrelsesmedlemmer

For referatet jaaj


Næste arrangement, opdateret

MELD på begivenheden på FACEBOOK ved at klikke på dagen/dagene:

Torsdag d. 21. februar 2019 Generalforsamling Kl 1900 Lindeskovskolen


Dagsorden:

 • Valg af referent og dirigent
 • Formandens beretning 
 • Fremlæggelse af regnskab ved kasseren
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Per Hovdreng Lise og Mette Aarslew-Jensen – begge ønsker genvalg
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Bestyrelsesmøde 4. februar 2019


Mødested: Strandboulevarden, Nykøbing F. Fremmødte: Per, Mette, Alex, Martin, Jesper samt Thomas Kaare.

pkt 1 Generalforsamling. Der er udsendt indkaldelse på facebook samt i år også på mail. Desuden ligger den på www.trailstarsfalster.dk Dagsorden udarbejdes.

pkt 2 “Bevæg dig for livet” vækstpakke med Start Jeres eget “mandfolk på MTB”-hold. Er det noget Trailstars Falster skal være med. i? Dette bliver drøftet. DGI tilbud.

pkt 3 Kassereren. Regnskabet er ved at blive gjort færdigt til Generalforsamlingen. Vi har stadig plus på kontoen. Vignetten er i produktion og sponsorerne til denne er klar.

pkt 4 Eventuelt. Ansøgning  Feriepartner Danmark til kommende projekt med bl.a. container. Trail & Enduro Falster har forespurgt om et område til etablering af nedkørsel i Systofte. Tri-klubben har spurgt om at få lov at benytte Hamborgskovsporet den 10. april til arrangement.

jaaj

Generalforsamling, tilmeld dig gerne her.