Månadsarkiv: juni 2018


Støt os på Mobil Pay

Er du turist, lokal eller uden Vignette og har benyttet vores spor, så har du mulighed for at hjælpe os sporbyggere med et bidrag. Kr 10,00 eller kr. 150,00 eller mere. Du bestemmer. Sporene kommer jo ikke af sig selv 🙂


Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

 

På Marielyst

Deltagere: Per, Mette, Jesper, Thomas Kaare Rasmussen (stand-in for Alex, som pt er i Trysil), afbud Martin

  1. Status vores spor: Hamborgskoven: vi har talt med Rune, skovfogeden ang. kommende hegn omkring det ryddede areal ved granathullet. Vi afventer besked. Bangsebro skoven: 27. maj afholdt vi spordag med færdiggørelse af pumptrack. Vi var ikke så mange, men effektivt hold som blev færdige. 16 personer deltog. Der mangler stadig en del toplag på sporet rundt. Systofte Grusgrav: Bjørup Sporet og Crossbanen er ryddet for ukrudt, hvilket 8 frivillige klarede mandag d. 5. juni. Kæmpe arbejde, som desværre er nødvendigt for at køre sporet, og vi er nødt til at fortsætte på resten af sporet.
  2. Kassereren. Vi har haft et stort træk på kontoen grundet spordage i Bangsebroskoven, hvor der har været brugt grus og en her del maskinleje. Salg af Vignetter pt 94 stk.  Grundet vi er blevet en folkeoplyst forening stilles forslag fra Thomas om vi registrerer de børn, der har fået vignette i forhold til at søge penge til arrangementer.
  3. NYT MTB-spor ved engområdet nær Åhaverne. Vi har fået en forespørgsel om en muligt nyt spor i forbindelse med et sø-projekt, som er på tegnebrættet hos Guldborgsund Kommune. Vi vil selvfølgelig gerne være med på dette, såfremt det bliver aktuelt. Mette svare kommunen.
  4. Person-dataloven er over os og dette bliver vi nødt til at sætte os ind i og lave nogle set-ups for dette. 
  5. Kommende spordage: 14/6 Minispordag Systofte, ukrudt 2.del. Søndag d, 26. august Systofte.Søndag d  30. september Bangsebro, Toplag
  6. Eventuelt. Næste møde 6. august

for referat jaaj