Dagsarkiv: april 4, 2018


Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Alle fremmødt på Strandboulevarden Nykøbing F.

Per, Mette, Alex, Martin og Jesper

  1. Evaluering spordag i Hamborgskoven 2. påskedag. 25 frivillige på en dag med 20 cm sne og solskin. Et par nye ansigter. God dag med et stort arrangement. Sten og grus blev lagt ud. Der var lejet en maskine til dette formål,
  2. Møder + kommende aktiviteter. Foreningens Dag. Sommerfest på Marielyst 8. september. Facebook opslag af samme.
  3. Kassereren. Stadig plus på kontoen. Økonomi ser stadig fornuftig ud.
  4. Folketidende. Vi har fået henvendelse fra journalist som vil lave interview med Trailstars Falster. Vi tager kontakt.
  5. Folkeoplysning har meddelt at de afholder møde 17/4 angående vores godkendelse som folkeoplyst forening.
  6. Kommende spordage/datoer.Næste spordag 22. april i Bangsebroskoven. Leje af maskiner bliver vejrafhængigt da der er meget fugtigt pt,
  7. Eventuelt. Ny dato bestyrelsesmøde: 14. maj. Alex orlov. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i denne periode. Vi ser hvad vi kan gøre.

for referat jaaj