Månadsarkiv: november 2017


Bestyrelsesmøde 23. november 2017

Hos Per. Fremmødte: Alex, Martin, Per og Jesper. Afbud Mette.

pkt 1)  Evaluering netop overståede sporkonference i Fåborg, hvor vi havde 5 deltagere med. Næste års konference blev også lige vendt, da man taler om muligheden for at lægge den i nærheden af vores spor.

pkt. 2) Spons. Formanden har nogle hængepartier omkring manglende opkrævninger fra sponsorer

pkt. 3) Kassereren v/alle. Regninger på grusmaterialer er kommet til Alex. Han videresender disse til vores egen mail, så de kan blive betalt. VI har stadig penge på kontoen selvom vi har nogle store regninger der mangler at blive betalt. MobilPay ændres fra mobil nr. til 5-cifret nr. Vi skal indsende forskellige data om vores forening før dette kan lade sig gøre.

Vi har fået kr. 30.000,00  fra NordeaFonden, som er øremærket til kommende Pumptrack-bane på Evigheden. Projektet bliver der arbejdet på i et udvalg bestående af Ulrik Fibæk, Jesper Horsted og Martin Busk sideløbende med vores sporprojekter iøvrigt.

pkt. 4) Nyt fra sporene:

Bangsebroskoven v/Alex: der arbejdes på brochure til turister sammen med Naturlandet (kommer også til at omhandle de 2 øvrige spor). Kommende spordag 3/12 bliver vejrafhængig. Der bliver lavet inspicering her i week-enden for det endelige program for dagen.

Systofte v/Per. Vi har fået naboer (fiskerne fra den store sø er flyttet over til den lille sø). Der arbejdes på container til vores grej. Vintercuppen 16/12 blev drøftet.

Hamborgskoven v/Martin. Udvidelse af sporet? Lidt smattet pt men vi har også fået meget vand oppe fra.

pkt 5) Kommende spordag (se pkt 4)

pkt 6) Møde med Guldborgsund Kommune for et par uger siden angående hjælp til vores faste udgifter fremadrettet. Positivt møde som mundede ud i en mulig vedtægtsændring i vores forening. Mere om dette til vores generalforsamling. Vi vil herefter kunne søge midler hos kommunen.

pkt 7) Det nye år. Generalforsamling 22. februar 2018. Kommende spordage (meldes tilbage senere, men det bliver først til foråret, se evt hjemmeside www.trailstarsfalster.dk

pkt 8) Eventuelt:

dato næste bestyrelsesmøde 8/2