Månadsarkiv: juni 2017


Bestyrelsesmøde 12. juni 2017

……afholdt Cafe Trekanten, Nyk. F.

Fremmødte Per, Alex, Mette, Martin og Jesper  (alle)

punkt 1)

Evaluering Spordag Systofte 21. maj.  Stort fremmøde, næsten 30 sporbyggere. Meget fint spor, der blev fremstillet og bare en fantastik dag. Ros til alle. Jernspyd, der ikke var slået nok ned, er skåret af. God dialog med Put & Take – manden. Kig på den ende af sporet: som et sted, hvor alle brugere – fiskere og mountainbikere skal respekterer hinanden.

punkt 2)

Kassereren. Der er udarbejdet et budget for kommende møde med kommunen vedr. fremtidig drift og vedligehold af vores 3 spor.

Penge fra Friluftrådet er løbet ind på kontoen.

Der er pt solgt 84 vignetter

punkt 3)

LFCK Bike&Bål 26. august. Status. 3 kurser (m/Christian Terry) bliver lagt op som begivenhed ca. 1 måned før. Første kursus starter kl. 10. Specialized i samarbejde med @Cyklebørsen kommer med E-Mountainsbikes og Stumpjumpers, ialt ca. 20 cykler. Supplerende undervisning med egne instruktører. Spisning ca. kl. 1700. Invitation af Ungdomsskolen. Frokost medbringes selv. Kage sørger Trailstars Falster for i samarbejde med Bageri i byen.

punkt 4)

Sporcamp i Bangsebroskoven 8.-10. september. Status. Der er søgt penge til Pumps hos Naturlandet. Små workshops med formand på hver enkelte. Vi mangler folk!! Forberedelse af de enkelte pumps. Der bliver indlejet gravemaskiner (2 minigravere, 2 frontlæssere og 1 Råjordskompakter) til dagene og indkøbt masser af materialer: mere end 220 tons jordmaterialer!!!

punkt 5)

Eventuelt: Vi har fået henvendelse fra Ungdomsskolen, som adminsterer Systofte Grusgrav, om uhensigtsmæssig opførsel omkring Systofte Sporet, såsom kørsel på ATV, fældning af træer, generelt hærværk ved shelterne, brug af fyrværkeri, hasarderet kørsel med bil, efterladelse af affald mm. Dette er selvfølgelig ikke gerninger udført af mountainbikere, og vi opfordrer Jer brugere, om at være opmærksomme, når I opholder Jer på sporet. Dette er en uheldig udvikling, og vi må i fællesskab gøre en indsats for at dette ikke fortsætter. Vi må gøre en fælles indsats for at det ikke er de få, som ødelægger, det for de mange 🙂

Tak for mad til Trailstars Falster og for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde 25. september.

For referat jaaj