Månadsarkiv: april 2017


Spordag 30/4 2017 Systofte Grusgrav

30 sporbyggere lavede over 125 meter spor på grusgravens velnok stejleste stykke. Udfordringen blev taget og næsten 2000 meter træ (2 kilometer) i træsorterne Gran og Robinie, samt 300 meter grundpap og 5000 søm blev brugt i dagens løb. Vi kan kun anbefale at prøve dét af. Sikke en udsigt med grønt og blåt vand lige under neden. Der blev lavet et kæmpe arbejde af et hold brobisser allerede fredag, som fik sat alle galjerne. Tak, det gjorde det nemt for os andre og vi nåede det vi ønskede os, men ikke turde håbe på. Tak til Ahornsgade Cykler og Sunshine Distribution for lodtrækningspræmier. Tak til Cyklebørsen for frokost. Tak til Granby Pack for strøer til broerne og tak til Vognmand Preben Andersen Aps som sørgede for vi fik dem ud til sporet. Bestyrelsen fra Trailstars Falster takker alle, også alle der har bidraget med deres arbejdskraft idag. Uden Jeres hjælp var ikke nået hertil. Vi holder endnu en spordag her i grusgraven. Nemlig søndag den 21. maj, hvor vi håber at se mange igen. Tak for en god dag. Flere billeder kan ses på Facebook


Bestyrelsesmøde 20/4 2017

Trailstars Falster Bestyrelsesmøde på Marielyst 20. april 2017.

Deltagere: Per Hovdreng Lise, Martin Busk, Mette Aarslew-Jensen og Jesper Aarslew-Jensen. Afbud Alex Hvid Troelsen.

pkt 1 Opfølgning Bangsebro Sporåbning: Flot fremmøde, 200-300 personer. Fantastisk arbejde fra Alex’s side, tak for det. 20 solgte t-shirts.

Kontakt til Auto-Centro ang. afregning af sponsorbeløb

pkt 2 Evaluering på spor-dag i Hamborgskoven : Dobbelt så stort forbrug af grus og sten som forventet. Der kom lidt flere hjælpere end der var tilmeldt. Fin dag. Stor ros for de nye tiltag på “Bjerget”.  Ekstra “mini-spordag” efterfølgende for at rette nogle ting blev også sat i værk. Faktastisk hjælp fra 22 denne dag, dejligt.

pkt 3 Kassereren: Bank beholdning pt kr. 75000,00. 1. rate til lodsejere i henholdsvis Hamborgskoven og Systofte Grusgrav er lagt til betaling. Regnskab til Friluftrådet er underskevet af vores revisor og hjemmesiden, www.udinaturen.dk er opdateret således vi, forhåbentligt, kan få udbetalt nogle penge som vi tidligere har fået tilsagn om til Systofte Grusgrav. Vi krydser fingre.

Budget: skabelon lavet for Trailstars Falster. Endvidere laves seperat budget for de enkelte spor, til senere brug for søgning af lokaletilskud.

Status på Vignetter: pt Solgt 60 stk. Mange der stadig ikke har betalt i år. Opslag på Facebook

pkt 4 Aktiv sommer: Guldborgsund Kommune har sendt mail til Trailstars Falster omkring deltagelse i sommerferien. Da Trailstars Falster er en sporbyggerforening som udelukkende laver mtb-spor, springer vi over, men håber selvfølglig at nogle andre vil kunne løfte opgaven.

pkt 5 Kommende spor-dag i Systofte den 30. april. Indledende planlægningsmøde afholdt på sporet i denne uge. Materialer bestilt. Forplejning bliver der styr på.

pkt. 6 Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde 8. maj 2017