Månadsarkiv: januar 2017


Bestyrelsesmøde 16/1 2017

Bestyrelsesmøde 16. januar 2017 hos jaaj. Alle i bestyrelsen fremmødte  . Alex, Mette, Martin, Per og Jesper. Gæst Ulrik Fibaek Magnusson.

 1. Evaluering spor-dag i Systofte 4/12-2016. God sted at holde spordag. Lille område, Fantastisk opbakning fra omkring 30 frivillige.

       Evaluering spor-dag i Bangsebro Skoven. Meget stort          område , så knapt så hyggeligt, men men Igen fantastisk opbakning (over 30 frivillige)

 1. Forslag til kommende spordage:

Bangsebro Skoven søndag 19 februar

Systofte Grusgrav søndag 19. marts

Officiel åbning Bangsebro + info-dag søndag 9.april

Systofte Grusgrav søndag 30. april

Hamborgskoven søndag 21. maj

 1. Natur & Fritidsmesse arr. af Tingsted Jagtforening. Vi sender deltager til infodagen
 1. Kassereren melder lav kassebeholdning og derfor bliver der kun indkøbt meget begrænset. Vi afventer nogle penge fra Friluftrådet.

       Swipp udgår og fremover har vi derfor kun Mobil Pay.

 1. Indlæg ved Ulrik Fibaek Magnusson omkring ny pumptrek bane i Guldborgsund Kommune. Ulrik forsætter med arbejdet med Schweizisk leverandør. Kommunen er indover.
 1. Materiale-liste. Hvad mangler vi til  vores spor-dag af værktøj mv. Per og Martin udarbejder liste. Ønske Trailer.
 1. Ansøgninger og sponsorer. Der er givet tilsagn fra Auto Centro omkring sponsering til spor-dag i foråret. Desuden er vi i dialog med Grandby Pack om indkøb ar lærketræ fra Rusland. Vi vil søger uddannelsesfond hos Arbejdernes Landsbank. Vi har pt 2 ansøgninger ude. Guldborgsund Kommune (bosætningspuljen) og Andelskasserne.
 1. Generalforsamling 23. februar kl. 1900 Indkaldelse ca. 1. februar. Dagorden.
 1. Info-dagen bliver i år i Bangsebro-Skoven i forbindelse med åbning af det nye spor. Dato 9. april 2017.  Naturstyrelsen skal informeres (Alex)
 1. Vignette 2017. Prisstigning i vente grundet øget lodsejerbetaling. Dette kommer til afstemning på generalforsamling.
 1. Næste bestyrelsesmøde mandag 27. februar