Årsarkiver: 2017


Bestyrelsesmøde 23. november 2017

Hos Per. Fremmødte: Alex, Martin, Per og Jesper. Afbud Mette.

pkt 1)  Evaluering netop overståede sporkonference i Fåborg, hvor vi havde 5 deltagere med. Næste års konference blev også lige vendt, da man taler om muligheden for at lægge den i nærheden af vores spor.

pkt. 2) Spons. Formanden har nogle hængepartier omkring manglende opkrævninger fra sponsorer

pkt. 3) Kassereren v/alle. Regninger på grusmaterialer er kommet til Alex. Han videresender disse til vores egen mail, så de kan blive betalt. VI har stadig penge på kontoen selvom vi har nogle store regninger der mangler at blive betalt. MobilPay ændres fra mobil nr. til 5-cifret nr. Vi skal indsende forskellige data om vores forening før dette kan lade sig gøre.

Vi har fået kr. 30.000,00  fra NordeaFonden, som er øremærket til kommende Pumptrack-bane på Evigheden. Projektet bliver der arbejdet på i et udvalg bestående af Ulrik Fibæk, Jesper Horsted og Martin Busk sideløbende med vores sporprojekter iøvrigt.

pkt. 4) Nyt fra sporene:

Bangsebroskoven v/Alex: der arbejdes på brochure til turister sammen med Naturlandet (kommer også til at omhandle de 2 øvrige spor). Kommende spordag 3/12 bliver vejrafhængig. Der bliver lavet inspicering her i week-enden for det endelige program for dagen.

Systofte v/Per. Vi har fået naboer (fiskerne fra den store sø er flyttet over til den lille sø). Der arbejdes på container til vores grej. Vintercuppen 16/12 blev drøftet.

Hamborgskoven v/Martin. Udvidelse af sporet? Lidt smattet pt men vi har også fået meget vand oppe fra.

pkt 5) Kommende spordag (se pkt 4)

pkt 6) Møde med Guldborgsund Kommune for et par uger siden angående hjælp til vores faste udgifter fremadrettet. Positivt møde som mundede ud i en mulig vedtægtsændring i vores forening. Mere om dette til vores generalforsamling. Vi vil herefter kunne søge midler hos kommunen.

pkt 7) Det nye år. Generalforsamling 22. februar 2018. Kommende spordage (meldes tilbage senere, men det bliver først til foråret, se evt hjemmeside www.trailstarsfalster.dk

pkt 8) Eventuelt:

dato næste bestyrelsesmøde 8/2


Bestyrelsesmøde 25. oktober 2017

Fremmødte Martin Busk, Per Hovdreng LIse, Mette Aarslew-Jensen, Alex Hvid Troelsen og Jesper Aarslew-Jensen på Strandboulevarden.

pkt 1) Evaluering Spordag 8. oktober i Systofte. Igen meget flot fremmøde; omkring 25 hjælpere. Der blev udlagt toplag i granitstabil, hvilket på facebook har ført til megen omtale i overvejende positive vendinger og fra hele landet, ja sågar udlandet. Vi bliver pt. brugt som forum for sporbyggere. Fantastisk. Og sporet virker, bestyrelsen har testet!

pkt 2) Sponsorer. Vi mangler stadig at få fulgt op på nogle sponsorer. Det bliver gjort.

pkt 3) Kassereren. Kassebeholdningen stadig positiv. Søgt penge til kommende sporkonference hos Guldborgsund Kommune.

pkt 4) Nyt fra sporene.

Systofte v/Per. Et enkelt “mudderhul” på hele sporet. Nye ting vi godt kunne tænke fremadrettet. “Blå” rute på hele sporet med røde og sorte ud- og tilgange.

Bangsebro v/Alex: Teknik-sporet bliver virkelig brugt. Bænk bliver brugt og et cykelstativ kommer måske senere. Gammel Eg er meget fugtigt og mudderet, mens Lærken og Iris er gode efter der er kommet toplag på, og det i både tørt og vådt vejr. Snekerhøjene og Per Nilens Mose er gode i tørt vejr.

Hamborgskoven v/Martin: Noget bedre skiltning v/drop. Opgradring af nuværende skilte med hensyn til graduering til grøn, blå, rød og sorte farver. Der er bestilt Thuja træ til renovering af broer, da de første vi lavede er meget glatte og klar til udskiftning rent holdbarmæssigt. Thuja skulle ikke blive så glatte og er mere holdbare i forhold til råd. Pga. træfældning er sløjfen efter Granathullet ikke farbar pt. Vi venter på dialog med skovens ejer. Resten af sporet er ganske fint, dog med lidt af årstidens blade 🙂

pkt 5) Kommende datoer:

Spordagene skal måske være lidt kortere og start- og sluttidspunkter skal overholdes. Datoer for 2018-spordage kommer i januar/februar.

Bestyrelsemøde 23. november.

Spordag 5. november i Systofte

Spordag 3. december i Bangsebro

Generalforsamling torsdag d. 22. februar

 

 

pkt 6) Ny struktur. Vi understreger at Vignetten skal ses som en støtte til sporarbejdet, lodsejerbetaling og fællesskabet omkring vores 3 spor og ikke som en adgangsbillet til at køre på sporene. Derfor vælger vi, at 2018-vignetten ikke bliver en del af cykelklubberne, som tidligere har betalt til denne ordning og givet deres medlemmer Vignetten, som en del af deres medlemsskab. Vignetten vil i 2018 også kunne købes digitalt via Singletracker.dk (kan hentes som App på mobiltelefonen). Mere om alt dette i starten af 2018. Vignetten 2018 kommer primo 2018.

pkt 7) Singletracker.dk og Ontrail.dk Vi er nu en del af disse med vores 3 spor.

Referant jaaj


Spordag 8. oktober 2017 Systofte Grusgrav

Næsten 30 frivillige havde idag valgt at bruge deres søndag i et fantastisk efterårsvejr. Der blev lagt toplag på den nyeste del af sporet over imod Systofte By. 8 trillebører samt motorbør, pladevibratorer og frontlæsser var det tunge grej vi havde gang i. Desuden blev der lagt hønsenet på flere af broerne samt sprøjtet algerens på endnu flere. En ikke planlagt B-nedkørsel blev i lynets hast planlagt og udført. Mette Aarslew-Jensen havde bagt kage og sørgede desuden for bespisningen både til morgen og til middag. Vi takker endnu engang for den opbakning vi har oplevet idag. Uden Jeres hjælpende hænder havde vi ikke et spor, som vi idag kan være meget stolte af. BEMÆRK. Det netop udlagt toplag skal sætte sig og vi har derfor lukket denne del af sporet midlertidigt. Venligst respekter dette 🙂


Bestyrelsesmøde 18. september 2017

Næsten 3 timers konstruktivt møde går på held.

Fremmødte: Martin, Alex, Mette, Per og Jesper  (alle) afholdt hos Per.

Pkt 1

SporCamp, Evaluering. Højt humør trods det meget ustabile vejr. Sikke en opbakning vi havde. Alle gjorde virkelig en stor stor indsats.

pkt 2

Evaluering Bike&Bål. Ikke den store tilslutning fra børn. Måske lidt vores egen skyld, da vi ikke er kommet bredt nok ud. Ialt 60 til spisning efterfølgende.

Måske lidt nytænkning til næste års arrangement. Forskellige ting blev vendt.

pkt. 3

Kassereren: Bike&Bål holdt budgettet inden for kr 250,00.

Vi har stadig penge på kontoen, også til fremtidige regninger, som venter betaling. Sporcamp i Bangsebroskoven kostede ca. kr. 80.000,00 hvoraf Naturlandet Lolland-Falster bidrager med kr. 50.000,00. Resten i form af bespisning af de frivillige sporbyggere samt 80 tons granitstabil til hovedsporet betales af Trailstars Falster og de midler vi tidligere har modtaget af Guldborgsund Kommune (bosætningspuljen).

Pt solgt 110 vignetter.

Opfølgning af manglende indbetalinger fra sponsorer og bidragsydere.

pkt. 4

Sporkonference i Fåborg : deltager Per, Martin, Alex, Mette og Lars Ostermann. Løber af stablen 4. og 5. november.

pkt 5

Kommende datoer på spordage.

den 8. oktober i Systofte

den 5. november i Systofte (uden bestyrelsen deltagelse, da de deltager i Sporkonference), Trailbosses udnævnes.

den 3. december i Bangsebroskoven

pkt 6

nyt fra de 3 spor. Per (Systofte), Alex (Bangsebro) Martin (Hamborgskoven) Alle kom med input om nuværende tilstande og kommende forbedringer.

pkt 7

Åbning af ny spor i Nakskov og vores deltagelse.

dato næste møde 25. oktober

for referat jaaj