Månadsarkiv: november 2016


Bestyrelsesmøde 14/11 2016

Bestyrelsesmøde i Trailstars Falster 14. november 2016 hos Per Hovdreng Lise

Fuldtalligt fremmøde. Gæst Anders Olsen

 • Generalforsamling fastsat til torsdag d. 23. februar 2017 kl 1900 på Lindeskovskolen (samme lokale som i 2016)
 • Næste bestyrelsesmøde 16/1 – 2017 kl 1900
 • Spordag d. 6/11. Vi nåede det planlagte, men endnu engang en udfordring med bundforholdene. Kræver stabil flere dage. Transformer nedkørsel ikke optimal. Fornuftig tilslutning, når man tænker på årstiden. Stor tak til alle fremmødte, ca 20 stk + børn herudover.
 • Næste spordag 4/12 Vi fortsætter hvor vi slap på sidste spordag. Forplejning morgenmad, frokost og gløgg/æbleskiver.
 • Kassereren: bankudskriften viser stadig vi har plus på kontoen. Et par mellemværende vedr. pumptrekbanen. Flag indkøbes til markering af spor fremadrettet.
 • Der arbejdes på nyt officielt spor i Bangsebroskoven i samarbejde med Skov & Naturstyrelsen.
 • Evaluering af netop afholdte sporkonference hvor Trailstars Falster deltog med 5 personer.
 • LFCK tiltag i forhold til at hjælpe ved cykelløb. Ulrik Browa er med i bestyrelsen i LFCK.
 • Ansøgninger. Vurdering af den netop overstået konkurrence som “Årets Forening” hvor vi endte sidst i 30´erne. Vi prøver Andelskasserne som har ansøgningsfrist nu og frem til omkring jul.
 • Naturlandet. Guldborgsund og Lolland kommuner har fået nogle penge som skal uddeles. Vi har deltaget i første møde.
 • Brainstorming på Stednavne til Systofte Sporet.

Tak for godt møde. For referat jaaj