Månadsarkiv: oktober 2016


Bestyrelsesmøde 10/10 2016

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2016

(tilstede Mette, Per, Alex og Jesper, afbud Martin)

Næste spordag 6. november lægges på facebook som begivenhed. Spor på vej mod Systofte er dagens program og så skal det eksisterende spor rengøres for blade mv.

Vi får brug for hakker, spader og river.

Info-skilt under udarbejdelse, udkast fremlagt.

Skilte til sporet (P-Skilt og MTB start og “Sprit-Ruten” ændres til “Slangen”)

Bangsebro-Skoven: Alex har dialog med Skov- og Naturstyrelse omkring fremtidigt spor.

Kassereren (Mette) fremlagde regnskab for de seneste måneder. Vi har stadig  penge i kassen. Regnskab  i forhold til udbetaling fra Friluftrådet blev drøftet, forsøger at få dette afsluttet primo 2017. Træ-indkøb undersøges, især 32 mm til broer.

Søge turismepuljen hos Guldborgsund Kommune i løbet af vinteren.

Bookning af lokale til Generalforsamling i februar.

Dato for generalforsamling drøftet.

Næste møde 17. november 2017

for referat jaaj