Månadsarkiv: april 2016


Bestyrelsesmøde 20/4 2016

Bestyrelsesmøde 20. april 2016

Der er afholdt bestyrelsesmøde, alle indkaldte, Per, Jesper, Mette, Alex og Martin mødte op.
#1 udgik
#2 info dagen var en succes vi sigtede smalt i år, da temaet var børn/unge på Mtb. Vi besluttede at næste år starter vi planlægning og opreklamering tidligere op
#3 kasseren fremlagde div indtægter og udgifter siden sidst
#4 Jesper arbejder videre med spons og fonde men da kassebeholdningen er ok til kommede spordage får punktet ikke 1. prioritet.
#5 vignette systemet blev talt igennem, så en let forståelig tekst herom kan offentliggøres.
#6 Jesper arbejder på en hjemmeside, hvilket skal gøre det lettere at søge informationer, da disse let forsvinder i myldret på fb..
#7 Spordag 1 maj Per, Alex og Martin planlægger denne efter bededagsferien
#8 Spor/sponsdag 4 juni er allerede i støbeskeen
#9 Aktiv sommer Per udarbejder oplæg hertil, Alex og Martin underviser. Vi skal lave arrangement hertil grundet de penge vi fik fra kommunen sidste år.
#10 evt kvoten var opbrugt, Mette havde lavet en fantastisk rabarberkage…😋☕️ her kunne også ha været et billed af vores flotte T-shirts men istedet ser i min flotte håndskrevne dagsorden…🙄Vi ses på sporene…😎